Ärva hus trots omgift förälder?

Mina föräldrar var förlovade men aldrig gifta och relationen tog slut för mer än tio år sen.

Pappa har nu gift om sig, och jag och min syster undrar båda hur arvet blir med pappas egendom då han dör. Har vi rätt till huset, vårt barndoms hem, efter hans död, eller kommer det gå till hans fru? De har inga gemensamma barn och kommer troligen inte få några med tanke på deras ålder. Han har inget testamente så vitt jag vet, och troligen inget äktenskaps förord heller.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att faderskapet har bekräftats rent juridiskt (eftersom det inte finns någon faderskapspresumtion då dina föräldrar inte var gifta. Jag tänker också utgå från att huset ifråga utgör giftorättsgods för din pappa och hans nuvarande fru och att inget äktenskapsförord finns.

Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

Eftersom er pappa är gift, måste det allra först göras en bodelning då han går bort. Allt giftorättsgods delas då upp. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och då det enligt frågan inte framgår att någon enskild egendom finns, får allt som din far och hans fru äger ses som giftorättsgods. Hans fru får efter bodelningen behålla sin hälft av det de äger. Det som tilldelas er far vid bodelningen, är vad hans arvingar ärver från honom.

Vem ärver?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt. (3 kap. 1§ ÄB)

Detta innebär att det är du och din syster ärver din far. Då hans fru inte är er mor, har ni rätt att få ut ert arv direkt.

Vad händer med huset?

Vid bodelningen har er fars fru rätt till hälften av värdet av giftorättsgodset. En möjlighet är att frun får annat giftorättsgods som motsvarar värdet av huset och att huset då tillfaller er far och därmed får ni ärva det. En annan möjlighet är att ni köper ut henne.

Vad kan göras för att påverka detta?

Då det är arvet efter er far frågan gäller, så kan han på olika sätt påverka utgången.

En möjlighet är att han och hans fru avtalar om att huset ska vara hans enskilda egendom. Den kommer då inte ingå i en bodelning, utan ni kommer få ärva hela huset.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning