Arv vid särkullsbarn

Hej! Min man har barn från tidigare äktenskap, däremot jag har inga barn alls. Jag äger en bostadsrätt där vi båda bor nu och har ett eget bankkonto. Vad händer om min man dör? Kommer hans barn få hälften av allt, även bostaden och pengarna på kontot som tillhör mig? Måste min man skriva ett testamente för att säkra att jag får behålla min egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser kring bodelning och arv vid makes död finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

När en make går bort så ska först en bodelning göras mellan de båda makarna ( 9kap 1§ ÄktB ). Huvudregeln är att allt giftorättsgods läggs ihop och sedan delas lika mellan makarna ( 10 kap 1 § ÄktB och 11 kap 3 § ÄktB ). Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom och enskild egendom är exempelvis sådan egendom som man i äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild egendom eller egendom som någon av makarna har fått i arv eller gåva och där det då är villkorat att egendomen ska vara mottagarens enskilda ( 7 kap 1 § och 2 § ÄktB). Om bostadsrätten och pengarna på bankkontot är giftorättsgods ska de alltså tas med i bodelningen. Din mans del i bodelningen är det som är arvet efter honom och i första hand ärver hans barn ( 2 kap 1 § ÄB).

Dock är det så att om den efterlevande maken begär det ska istället vardera sida behålla sitt giftorättsgods (12 kap 2 § ÄktB). Det innebär att om din man skulle gå bort så kan du begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods, vilket gör att du skulle få behålla din bostadsrätt och pengarna på ditt bankkonto medans din mans barn skulle ärva din mans giftorättsgods.

När det gäller testamente så gäller att om din man inte har skrivit ett testamente så ärver hans barn i första hand all hans kvarlåtenskap, som nämnt ovan ( 2 kap 1 § ÄB ). Om din man däremot väljer att skriva ett testamente med innebörden att delar av eller hela hans kvarlåtenskap testamenteras till dig så är det viktigt att tänka på att hans barn trots allt har rätt till sin laglott, vilket är hälften av det hans barn skulle ha ärvt om testamente inte funnits ( 3 kap 1 § ÄB ). Om din man skulle skriva ett testamente beror det alltså på vilket värde bostadsrätten och ditt bankkonto har i förhållande till övrig egendom ifall testamentet skulle kunna säkra att du får behålla din bostadsrätt och pengarna på bankkontot. Eftersom du kan begära att behålla ditt giftorättsgods är det dock inte nödvändigt att din man skriver ett testamente för att säkra att du får behålla din egendom men vilket som passar bäst för er kan jag tyvärr inte svara på då det kräver mer information om er situation.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning