Arv vid gemensamma barn och särkullbarn

2015-12-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejsan! Kan ni hjälpa mig att göra ett arvsskifte enligt detta exemplet: Ett gift par har ett gemensamt barn, och varje förälder har även ett varsitt särkullbarn. Ena maken dör och efterlämnar ett kvarlåtenskap på 400.000 kr. Jag är även nyfiken på hur det blir när den andra efterlevande maken så småningom dör..Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom personen var gift är det som huvudregel maken som ärver, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här). Dock ärver maken endast särkullbarnets arvslott om särkullbarnet avstår sin rätt till förmån för efterlevande make, då får särkullbarnet så kallat efterarv, 3 kap. 9 § ärvdabalken (här).

Jag kommer att dela upp svaret i två olika delar beroende på om särkullbarnet avstår sin arvslott till förmån för efterlevande make eller inte.

1. Avstår inte särkullbarnet sin rätt tillfaller endast det gemensamma barnets arvslott den efterlevande maken, alltså 200 000 kronor, särkullbarnet får sin arvslott direkt. Det gemensamma barnet ärver med efterarv efter den först avlidna maken, vilket beräknas i kvotdelar.

Man beräknar kvotdelen genom att ta den del som utgjorde arv efter först avlidna make (200 000) genom den sammanlagda förmögenheten efterlevande make har vid sin bortgång. Den kvoten som utgör det första ärvet tilldelas det gemensamma barnet i form av efterarv, sedan delas kvarstående del av kvarlåtenskapen till efterlevande makes särkullbarn samt det gemensamma barnet i lika delar.

2. Avstår särkullbarnet efter den först avlidna maken sin rätt till den efterlevande maken, får särkullbarnet (precis som det gemensamma barnet) efterarv när den efterlevande maken avlider. Då räknar man först ut kvotdelarna för vardera barn, som sedan tilldelas dem i form av efterarv från den först avlidne maken. Därefter delas kvarstående del av kvarlåtenskapen till efterlevande makes särkullbarn samt det gemensamma barnet i lika delar.

Sammanfattningsvis blir alltså svaret olika beroende på om särkullbarnet avstår sin arvslott eller inte, eftersom det avgör om särkullbarnet får sitt arv i form av efterarv eller om särkullbarnet istället får sin arvslott direkt. Jag kan inte ge dig exakta siffror på hur arvet kommer att tilldelas respektive barn vid efterarv eftersom man måste veta efterlevande makes sammanlagda förmögenhet vid sin bortgång för att kunna räkna ut det.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll