FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/11/2014

Arv vid dold samäganderätt?

Hej! Min mamma och hennes man (ej min pappa) har en gemensam bostad som endast hennes man står som lagfaren ägare på. De har varit gifta i 30 år och bott ihop i 36 år. Mamma har 4 särkullebarn och hennes man har 2 särkullebarn. Min fundering är då, om min mamma avlider ärver jag och mina syskon halva bostaden då även fast hon inte står som lagfaren ägare?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett äktenskap påverkar inte äganderättsförhållandena mellan makarna. Äganderätten avgörs istället av allmänna förmögenhetsrättsliga principer, dvs att en make som t.ex. köpt eller bytt egendom också är ägare till denna. För en fastighet ses ägaren som den som undertecknat ett formenligt köpeavtal som sedan läggs till grund för lagfart. Genom att det i vissa äktenskap kan vara slumpen som avgör vem som står som ägare till egendom har det i praxis utvecklats en princip om dold samäganderätt mellan makar och sambo. Principen om dold samäganderätt innebär att den make som inte anges som samägare på köpehandlingen ändå anses äga fastigheten tillsammans med den lagfarne ägaren.

För att dold samäganderätt ska anses föreligga ska tre förutsättningar vara för handen;

egendomen ska ha förvärvats i den öppne ägarens (makens) namn för parets gemensamma bruk. Den dolde ägaren (den andre maken) har möjliggjort eller underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt bidrag. För det tredje ska parterna få anses ha förutsatt att egendomen skulle samägas. Om dessa tre förhållanden är för handen presumeras makarna äga egendomen med samäganderätt.

För att kunna göra den dolda samäganderätten gällande krävs dock att den görs öppen. Detta kan ske genom att makarna antingen upprättar ett formenligt överlåtelseavtal för fastigheten. Överlåtelseavtalet ska innehålla en insättandeförklaring där makarna förklarar att fastigheten förvärvats gemensam och att den dolda ägaren ska insättas som lagfaren ägare. Ett annat sätt är att den dolde ägaren väcker talan i tingsrätt mot den öppne ägaren om bättre rätt till halva fastigheten.

Om er mor skulle avlida innan hon blir öppen ägare till fastigheten övergår hennes anspråk på dold samäganderätt till hennes dödsbo. Dödsboet, företrädd av dödsbodelägarna skulle i en sådan situation kunna driva anspråket som bättre rätt till halva fastigheten.

Jag kan även tillägga att en bodelning ska göras när er mor avlider. Denna bodelning skulle kunna leda till att värdet av halva fastigheten tilldelas henne vid bodelningen. För efterlevande make finns dock en jämkningsmöjlighet enligt 12 kap 2 § Äktenskapsbalken som innebär att var make i bodelningen behåller sitt giftorättsgods, vilket skulle kunna innebära att er mors make behåller hela fastigheten. Det är dock svårt att uttala sig om en eventuell bodelning eftersom jag inte känner till övriga omständigheter, t.ex. förekomsten av ett äktenskapsförord.

Vänligen 

Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”