Arv, tillgångar och bodelning vid bortgång

2017-05-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Min bortgångna mors man sitter kvar i orubbat bo ( Säger att han har ett testamente där detta står) och säger att jag inte får ärva något alls.Min mor hade 160 000 kronor på sitt konto.De hade tillsammans bolån på 600 000 kronor men bostadsrätten ägs till 100% av min bortgångna mors make..Vad gäller då för min del? Får jag ändå ärva mors del? Hon ska väl inte behöva betala bolånen med sin lilla slant på banken eftersom hon inte står som ägare till bostadsrätten?
SVAR

Hej Carl!

Välkommen till Lawline!

När någon avlider ska det upprättas ett dokument som kallas bouppteckning. I detta dokument ska det anges om det finns ett testamente och eftersom din mor var gift anges alla hennes och den efterlevande makens tillgångar och skulder. Processen är också sådan att det sker i två steg, det första kallas bodelning och efter att alla tillgångar och skulder är angivna delas "allt" på hälften och ena halvan blir då din mors. Detta är då inte ett arv utan ses som hennes tillgångar och skulder, vilket du ärver. När det finns ett testamente kan den "påse" som din mor fått fördelas med hälften till den efterlevande maken. Som jag förstår din fråga är den efterlevande maken inte din far, vilket gör att du är särkullbarn. Då har du rätt att få ut din laglott direkt när din mor avlidit. Beroende på innehållet i testamentet så kan de ha skrivit att de vill att du ska vänta, men de kan inte skriva bort din laglott.

Vid upprättandet av bouppteckningen ska du få se och bekräfta testamentet. Om du är orolig att det inte går rätt till kan du hos tingsrätten inom det område där din mor hade hemvist (sannolikt den ort där hon bodde när hon avled), ansöka om boutredningsman. Det kan du som dödsbodelägare göra, vilket du kan läsa mer om i 19 kap. 1 § ärvdabalken. Du behöver inget samtycke från andra dödsbodelägare, men om boet inte har tillgångar för att betala boutredningsmannen kan du själv bli betalningsskyldig (19 kap. 19 § st. 2 ärvdabalken). En boutredningsmans uppgift är att förvalta boet, se till att bouppteckning upprättas och avveckla dödsboet. Huvudregeln är också att boutredningsmannen även är skiftesman utan att det särskilt behöver förordnas. Det innebär att denne genomför arvskifte när dödsboet är utrett. Denne ska då se till att eventuellt testamente kommer fram. Den efterlevande kan alltså inte bara hävda att det finns ett testamente. Det är stora formella krav på ett testamente och om det inte upprättats korrekt kan det ogiltigförklaras.

Det bästa för dig förefaller vara att själv ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig. Hör med begravningsbyrån om det är någon hos dem som kommer upprätta bouppteckningen. Annars kan du också ta kontakt med Lawline juristbyrå om du vill ha en mer grundlig genomgång. Det gör du genom att klicka här. Där ser du hur du går till väga samt vad det kostar.

Hoppas din situation löser sig till det bästa!

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1196)
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?
2021-06-27 Rätt för särkullbarn att ta del av egendom från bonusförälder

Alla besvarade frågor (94169)