Arv, tillgångar och bodelning vid bortgång

Hej, vi är gifta sedan 1,5 år tillbaka, har 5 särkullebarn och äger ett hus med fördelning 2/3 & 1/3. Vi har olika nivåer på förmögenhet. Om någon av oss går bort hur blir det då. Ärver vi varandra över huvud taget, hur fördelas våra tillgångar, efter ägarandel eller på annat sätt. Hur fördelas förmögenhet? Behöver vinskribent testamente.

Vi tänkte skriva ett skuldebrev så att vi äger lika mycket av huset, behövs det?

Med vänlig hälsning, J & E

Lawline svarar

Hej J & E!

Vad trevligt att ni hittat till oss på Lawline!

När någon som är gift går bort har det ekonomiska avslutet två moment. Det första kallas bodelning. Det går till så att allt ni äger som inte är enskild egendom, så kallat giftorättsgods, läggs i en stor "gemensam påse". Det betyder att hela huset, alla övriga tillgångar och skulder, läggs ihop i en sammanställning. Denna sammanställning delas sedan på två och var make/maka får var sin halva. Det gäller oavsett ägandets uppdelning sedan tidigare. Vid korta äktenskap finns jämkningsregler, som kan, men måste inte, användas. Det går jag inte in närmare på här. Det är bara viktigt att känna till.

När den första uppdelningen på två är avklarad, har ni lika mycket var i var sin påse. Detta kallas sedan farsarv och morsarv. Därefter sker fördelning av arv. Särkullsbarnen ärver från sin förälders påse direkt, om inget testamente är skrivet, fördelas hela den avlidnes påse till särkullbarnen till den avlidne. Varje särkullbarn får då sin arvslott.

Om ni vill att era tillgångar ska fördelas utifrån hur ni idag äger behöver ni skriva ett äktenskapsförord som gör era respektive tillgångar (och skulder kopplade till dessa), till enskild egendom för er. Då kommer hälftendelningen som beskrivits ovan inte ske på samma sätt, utan då blir mors- och farsarv (vad som hamnar i respektive maka/makes påse), utifrån hur ni skrivit i äktenskapsförordet.

Om ni vill att barn till den som avlider först ska behöva vänta på arv, i den mån det är möjligt, måste ni skriva testamente. Det ni då kan fördela är den del som inte är vad som kallas laglott. Det är hälften av respektive barns arvslott. Den andra halvan av arvslotten kan alltså testamenteras mellan er fritt, utan att respektive särkullsbarn kan motsätta sig det ur ett lagligt perspektiv. Lite förenklat kan sägas att om ni inte har något äktenskapsförord utan uppdelningen i respektive påse sker genom bodelning av giftorättsgods, kommer det ni kan testamentera över motsvara 25 procent av totala nettot för respektive maka/make, när ni lägger ihop alla era tillgångar och skulder. Det vill säga hälften av totala nettot (tillgångar - skulder), kan ni testamentera över och då hälften av det för respektive make/maka.

En liten förklaring i siffror kan se ut så här. Om makan har 1 miljon kvar efter beräkning av tillgångar och skulder, det vill säga i netto, och maken har 3 miljoner netto, och inget äktenskapsförord är skrivet läggs dessa samman och delas på hälften. 1+3 = 4, delas på hälften = 2 miljoner var. Efter bodelningen har var make/maka 2 miljoner var i sina påsar. Makens barn får då dela på 2 miljoner, om denne avlidit först, och samma förhållande gäller makan om hon avlider först. Det ni i testamente kan förordna om är då hälften av respektive påse, det vill säga 1 miljon. Det finns också möjlighet att i testamente be den avlidnes barn att vänta med att ta ut sitt arv, men det går inte att förhindra att de tar ut sin laglott utan då är det utifrån respektive barns val att vänta. I det fallet är det viktigt att barnen är medveten om vilka konsekvenser det kan bli av ett sådan val. Det positiva är att den efterlevande maken/makan kan förvalta tillgångarna så väl att den som avlider sist lämnar efter sig mycket mer pengar i förhållande till hur det var när den först avlidna gick bort. Det negativa är då att den efterlevande kan förvalta tillgångarna på ett dåligt sätt, och då får de särkullbarn som väntat mindre i arv än om de tagit ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång.

Om ni skulle ha äktenskapsförord som omfattar alla tillgångar och skulder skulle, med samma siffror som ovan, istället makens särkullbarn få dela på 3 miljoner, medan makans särkullbarn skulle få dela på 1 miljon.

Vill ni ha hjälp att skriva testamente och äktenskapsförord kan ni använda er av våra avtalsverktyg, som du hittar genom att klicka här, eller om du vill ha hjälp av våra jurister, för att gå igenom er situation lite mer grundligt, hittar du kontaktuppgifter genom att klicka här. Där ser du också vad det kostar och hur ni går till väga.

Skuldebrev mellan er ser jag inget behov av.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning