Arv till särkullbarn och hur det blir när man adopterar makes barn

2020-06-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej vi är gifta och har ett barn tillsammans,min fru hade 3 barn i tidigare äktenskap,Hur ställer det sig med arven, vid ev adoption eller hur kan man lösa det på ett bra sätt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det undrar du dels hur arvet fördelas utifrån situationen som den ser ut nu men även vad som skulle ändras om du adopterar hennes barn som hon fått i sitt tidigare äktenskap. Jag antar att du menar att du vill adoptera hennes barn så ni båda är barnens rättsliga föräldrar då du undrar hur man kan lösa frågan gällande arv på ett bra sätt.

Jag kommer att förkorta ärvdabalken till ÄB och föräldrabalken till FB.

Bröstarvingar

Bröstarvingar, ert gemensamma barn, har rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Om ni fortfarande är gifta när en make går bort så ärver den efterlevande maken allt om det bara finns gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Barn som är bröstarvingar får då efterarvsrätt eftersom att de får ut arvet efter den först avlidna maken när den efterlevande maken också har dött.

Detta kommer att gälla ert gemensamma barn. Om någon av er dör under äktenskapet så kommer den efterlevande maken att få allt med fri förfoganderätt, inte full äganderätt för att barnet är den som ska få arvet i slutändan.

Särkullbarn

Din frus barn från ett tidigare äktenskap är inte era bröstarvingar utan de är hennes särkullbarn, vilket är vad man kallar barn som inte är makars gemensamma barn. Till skillnad från bröstarvingar så kan särkullbarn ta ut sitt arv efter den avlidna föräldern direkt vilket framgår indirekt i lagen (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Adoption

Jag antar att syftet med adoptionen skulle vara att både du och din fru skulle bli rättsliga föräldrar till hennes särkullbarn. Lyckas ni adoptera barnen så är de i alla avseenden jämställda med era biologiska barn. Det innebär att deras arvsrätt följer reglerna gällande arvsrätt för bröstarvingar. Jag har antagit att din fru är ensam vårdnadshavare.

När en gift eller samboende person adopterar sin makes eller sambors barn så kallas detta vanligen för styvbarnsadoption. Detta är det enda fallet då en adoption inte utsläcker det rättsliga förhållandet till båda de ursprungliga föräldrarna (4 kap. 21 § FB). Det innebär att ni båda kommer att anses som barnens rättsliga föräldrar.

Vid bedömningen som görs om adoption är lämpligt ska barnets behov av adoption och sökandens, din, lämplighet att adoptera din frus barn särskilt beaktas. Jag har ingen aning om hur gamla barnen är men är barnen över 12 år så behöver du deras samtycke annars får du inte adoptera (4 kap. 7 § FB). Har något av barnen fyllt 18 år så får adoption bara ske om det finns en särskild anledning till detta och då tar man hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden, dig, och hennes barn. Man kollar också på om det i övrigt är lämpligt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan jag säga om adoptionen går igenom så kommer du och din fru att ses som alla barns rättsliga föräldrar och de kommer att få efterarvsrätt om du eller din fru avlider och den andra fortfarande lever.

Annars så kommer hennes särkullbarn att kunna ta ut deras arv efter din fru direkt när hon avlider.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1143)
2021-03-07 Vad händer med lån på enskild egendom vid makes bortgång?
2021-03-06 Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (89990)