Arv till särkullbarn och förvaltare för demenssjuk person

Hej

Är särkullebarn, min pappa är omgift har ett barn tillsammans med nya makan. Dessutom är min pappa sjuk i ms och har demens. Hur kan jag ta reda på vad som gäller då min pappa dör. Tror att nya frun har gjort vad hon kan för att utesluta mig från arvsrätt.

En fråga till: Då min pappa är på boende mesta dels av sin tid, och frun lever i nytt förhållande trots att hon är gift med min pappa, kan jag göra något för att tvinga henne att skiljas från min pappa då jag tycker att hon behandlar honom illa på det viset.

Hoppas ni kan hjälpa mig med svar snarast då jag inte orkar med denna situation längre.

Med vänlig hälsning

Therese Olofsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkterna kring hur arv ska fördelas regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vid din pappas frånfälle kommer som utgångspunkt hans fru att ärva allt så länge enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock inte din del av arvet, eftersom du är särkullbarn till honom. Din del av arvet kommer du således att få ut direkt, vilket är hälften av din pappas kvarlåtenskap enligt 2 kap. 1 § ÄB, som anger att arvlåtarens barn tar lika lott. Din pappas arv delas alltså lika mellan dig och ditt halvsyskon. Skillnaden är att ditt halvsyskon inte får ut sin del förrän hans eller hennes mamma dör, medan du som sagt har rätt att få ut din del direkt.

Du är orolig över att din pappas nya fru gör allt för att göra dig arvlös. Jag kan lugna dig med att det inte finns någon möjlighet för din pappa att helt utesluta dig helt från arv, oavsett vad som skulle stå i ett eventuellt testamente. Som bröstarvinge har du nämligen alltid rätt till din laglott. Din laglott är hälften av din arvslott, se 7 kap. 1 § ÄB. Din arvslott är, som sagt, hälften av din pappas kvarlåtenskap. Skulle mer än din laglott vara borttestamenterat, kan du påkalla jämkning för att få ut din laglott i enlighet med 7 kapitlet 3 § ÄB. Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få 4 gånger prisbasbeloppet, se 3 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln.

Det finns ingen möjlighet att tvinga någon att ta ut skilsmässa. Vad du skulle kunna göra är att ansöka om förvaltarskap åt din pappa. Tingsrätten får besluta att anordna förvaltarskap om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, se 11 kap. 7 och 4 §§ Föräldrabalken (FB). Om Tingsrätten beslutar om förvaltarskap, beslutar domstolen samtidigt om förvaltaruppdragets omfattning. Beroende på omfattningen av uppdraget, kan förvaltaren föra din pappas talan i ett mål om äktenskapsskillnad.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”