Arv till särkullbarn

Jag har precis blivit änka, det finns ett särkullbarn på hans sida. Vi har också ett testamente som säger vi att den som överlever den andra ska få förfogande över kvarlåtenskapen. Vad är det hon har rätt till? Vet inte heller om hon har fått sitt morsarv.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arv hittar du i ärvdabalken, se här. Din avlidne makes dotter, det vill säga särkullbarnet, har enligt ärvdabalken 3 kap. 1 § rätt att få ut sin arvslott efter sin pappa direkt. Hur stor arvslotten är beror på om det finns fler bröstarvingar eller inte. Om testamentet begränsar särkullbarnets arvslott, har hon ändå rätt att direkt få ut sin laglott som är halva arvslotten (se ärvdabalken 7 kap. 1 § och 3 §). Du har som maka emellertid alltid rätt att före särkullbarnet och testamentet få ut (om det är möjligt) fyra prisbasbelopp enligt den så kallade basbeloppsregeln. Här räknas dock det du fått genom bodelningen in (bodelningen görs innan arvet fördelas för att veta hur mycket kvarlåtenskap din make har). Särkullbarnet kan också enligt ärvdabalken 3 kap. 9 § välja att avstå från sitt arv till fördel för dig, och sedan i stället få ut det när du avlidit. Sammanfattningsvis har hon om testamentet inskränker hennes arv, ändå rätt att få ut sin laglott då denna aldrig kan testamenteras bort.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning