Arv till finska och svenska arvingar

Jag har en syster som gått bort, som bott dom senaste 11 år i Finland. Vi är 2 syskon kvar i livet av totalt 7 syskon boende i Sverige och Finland. Det finns ett testamente upprättat som säger att 4 st barn till hennes syskonbarn skall dela lika. Behövs det ytterligare göras någon släktutredning? Systern har inga barn eller make i livet. Är det som stipulerat i testamentet som vi skall rätta oss efter? 3 av barnen bor i Finland och ett i Sverige? Och hur är det med arvsskatten?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Vilket lands lag gäller?

Din syster bodde i Finland som precis som Sverige är ett EU-land. När det gäller fördelning av arv inom EU blir Arvsförordningen tillämplig (650/2012). Arvsförordningen avgör om Svensk eller Finsk lag ska tillämpas på arvet efter din syster. Huvudregeln är att lagen i landet där man bor blir tillämplig, i din systers fall Finsk lag (Artikel 21). Ett undantag är om man i sitt testamente väljer lagen i ett annat land där man är medborgare (Artikel 22 Arvsförordningen). Om din syster var svensk medborgare och skrev i sitt testamente att hon ville att Svensk lag skulle tillämpas på arvet så är det Svensk lag som gäller.

Om Finsk lag gäller

Om finsk lag gäller kan jag tyvärr inte hjälpa dig att avgöra om om det som din syster skrivit i testamentet är lagenligt. Jag råder dig att kontakta en finsk jurist som kan de finska lagreglerna.

Om svensk lag gäller

Om din syster är svensk medborgare eller var det när hon skrev sitt testamente, och hon angav i testamentet att hon ville att svensk lag skulle bli tillämplig, så gäller svensk lag. I så fall har hon rätt att testamentera till vem hon vill, eftersom hon inte har några egna bröstarvingar (Ärvdabalk 9:1). I sverige är arvsskatten avskaffad, så arvingarna ska inte behöva betala svensk skatt på arvet. Jag kan inte uttala mig om finsk skattelag, och det kan alltså finnas finska regler som innebär att arvingarna behöver betala skatt.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning