Arv till efterlevande make samt basbeloppsregeln

2015-10-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min make och jag har upprättat äktenskapsförord att all vår egendom är enskild. Vi har båda särkullbarn. Inget testamente är upprättat. Vad händer med vår enskilda egendom när någon av oss avlider? Ärver den andre maken någon del av den enskilda egendomen, eller går allt till den avlidnes barn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon av er avlider och arvet ska skiftas kommer inte den efterlevande maken att ärva den avlidne maken (s.k. efterarv) i och med att ni båda har särkullbarn som är arvsberättigade (2:1 ärvdabalken), om inte särkullbarnen avstår sitt arv tills dess att den efterlevande dör (3:1 + 3:9 ärvdabalken). Om inte särkullbarnen avstår sitt arv när arvskifte blir aktuellt ärver alltså den efterlevande maken i regel ingenting av den avlidnes egendom.

Den efterlevande maken har däremot rätt att av den avlidnes egendom, så långt det räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2:5-7 socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet (3:1 2 st ärvdabalken). För 2015 är fyra prisbasbelopp 178 000 kr. Om en av er dör står den efterlevande alltså inte lottlös.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll