Arv - särkullbarn

vi är ett gift par och min man har två vuxna barn och vi har en gemensam son. Vad händer om min make går bort före mig och inget testamente är upprättat?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så undrar du vad som händer med din makes kvarlåtenskap om han går bort. Det är en fråga om arv och regleras därmed i ärvdabalken, men även i äktenskapsbalken eftersom ni är gifta med varandra.

När någon av makarna dör så ska en bodelning som huvudregel göras enligt 23 kap 1§. Vid en bodelning så delas giftorättsgods lika mellan makarna, medan vardera make behåller sin enskilda egendom 9 kap 1§. Vad som är giftorättsgods är i regel det som inte är enskild egendom, 7 kap 1§. Din del av bodelningen kommer att tillfalla dig med full äganderätt och är som huvudregel hälften av allt giftorättsgods. Din makes del tillfaller normalt den efterlevande maken (det vill säga du) med fri förfoganderätt enligt 3 kap 1§. Den fria förfoganderätten innebär att du kan inte testamentera iväg ditt barns del av din makes kvarlåtenskap, men du har friheten att förbruka den om du önskar.

I detta fallet har din make dock två särkullbarn. Din makes del kommer därmed att till stor del att tilldelas dem. Detta beror på att särkullbarn, tillskillnad från ert gemensamma barn, har rätt att ta ut sin del av deras fars kvarlåtenskap direkt, 3 kap 1§ ärvdabalken. Din make har sammanlagt tre bröstarvingar. Arvet efter honom ska därför fördelas lika mellan alla tre barnen. Det innebär att särkullbarnen har tillsammans rätt till 2/3 delar av din makes kvarlåtenskap. Resterande del (1/3) kommer att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Denna delen kommer att tillfalla ert gemensamma barn när du avlider.

Särkullbarnen har dock möjligheten att välja att avstå sitt arv, genom att låta dig som kvarlevande maka ärva deras del tillsvidare, 3 kap 9§ ärvdabalken. De har då rätt till, så kallad, efterarvsrätt. Detta innebär att särkullbarn som avstår sitt arv, till fördel för den efterlevande maken, har rätt att ärva motsvarande kvotdel av den efterlevande när den avlider.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

mvh,

Samuel LindbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”