Arv särkullbarn

2016-03-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min make är gifta, sedan 3 år. Inga gemensamma barn, endast särkullbarn. Vi ska nu flytta isär, bo på olika adresser. Dock fortsätta vara gifta.Vi vill att endast våra respektive barn ska ärva oss. Vad måste upprättas? Äktenskapsförord? Testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar frågan vill ni alltså att era respektive barn ska ärva er direkt utan att ni som makar ärver varandra. Enl. 3kap 1§ Äktenskapsbalken (1958:637) (ÄB) ärver makar varandra men då det finns särkullbarn har särkullbarnet rätt att få ut sitt arv vid förälderns bortgång. Särkullbarnet kan dock avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make för att sedan få ut sitt arv vid efterlevande makes bortgång, så kallat efterarv. Enl. 3kap 1§ 2st ÄB har efterlevande make alltid rätt (så långt det räcker) att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken erhålla egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som efterlevande make erhöll vid bodelningen motsvarar 4 x prisbasbeloppet. Detta går inte att komma ifrån genom testamente då ett testamente som inkräktar på efterlevande makes rätt enligt ovan är utan verkan. Då det endast är bröstarvingar till arvlåtaren och inte särkullbarn som har arvsrätt enl. 2kap 1§ ÄB har inte särkullbarnen rätt till arv efter förälderns make/makas bortgång.

Hoppas detta besvarade er fråga! Om inte är ni varmt välkomma att återkomma.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll