Arv och testamente

2020-04-27 i Testamente
FRÅGA
Hej, vi är gifta med barn och föräldrar i livet. Vi undrar om vi kan skriva ett testamente så att om en av oss avlider så ska den andra ärva när den avlidnes föräldrar i sin tur avlider.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att er önskan är att den maken som är i livet ska få ärva föräldrarna till den avlidna maken. Till att börja med så kan nämnas att ni inte kan upprätta ett testamente som avser hur era föräldrars arv ska fördelas. Testamenten är strikt personliga, se 9 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln i en situation som du beskriver ovan är att föräldrarnas barn ärver i första taget, dvs din maka/make och eventuella syskon till hen (2 kap. 1§ ÄB). I det fall där barnen till arvlåtaren är avliden, som vore fallet om din make/maka avled, då är det eventuella avkommor till dessa som skulle få ärva, dvs barnbarn till era föräldrar.

Den efterlevande maken har som huvudregel ingen rätt att ta del av arvet när den andre maken avlider före dess föräldrar avlider. Dock så kan era föräldrar testamentera, om de så önskar, att arvet ska fördelas på det sättet du beskriver. Värt att ha i åtanke är att om era föräldrar har andra barn, syskon till er, har dessa rätt att få ut sin laglott. Laglotten består av halva arvslotten, 7 kap. 1§ ÄB. Jag kan illustrera detta med ett exempel: Vi antar att den avlidne maken har två syskon. Föräldrarna till dessa dör och efterlämnar 100 000 kr i kvarlåtenskap. Huvudregeln är att barnen får dela lika på arvet, dvs att de får 50 000 kr vardera. Denna summa utgör barnens arvslott. Således går det att testamentera bort en del av arvet så att barnen endast får ta del av sin laglott, dvs 50 000/2 = 25 000 kr vardera.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91307)