Arv och testamente

2021-04-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag tänkte skriva ett testamente på mina brosbarn. Har själv inga barn och lever ensam. Min bror och min mor lever, min far är avliden. Vad uppstår om jag avlider, min bror lever och min mor har avlidit. Ärver mina brorsbarn hela min kvarlåtenskap eller har min bror en viss rätt till min kvarlåtenskap? Om min mor skulle leva har hon då en viss rätt till min kvarlåtenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis kan det konstateras att det följer av 2 kap. 1 § ÄB att det i första hand är arvlåtarens bröstarvingar som är arvsberättigade. Man brukar säga att det bröstarvingar ingår i den första arvsklassen. Om barnet avlidet innan förälderns bortgång träder barnbarn i sin avlidna förälderns ställe (s.k. istadarätt, rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.).

Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn. Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet, vilket följer av 2 kap. 2 §. ÄB. Om endera föräldern är avliden innan sitt barn träder eventuella syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och även dennes barn kan ärva genom istadarätten. Om det inte finns några syskon eller syskonbarn i livet tar den kvarvarande föräldern hela arvet. Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är avliden. Finns inga helsyskon, syskonbarn eller föräldrar till arvlåtaren kvar i livet tar dock halvsyskon (eller dennes efterlevande barn) hela arvet.

Den tredje arvsklassen består av arvlåtarens mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. Kusiner ärver däremot inte (har ingen istadarätt), och inte heller andra släktingar.

Möjligheten för att någon i en arvsklass ska ärva ska helt utömmas innan arvingar från nästa arvsklass kan komma ifråga. I ditt fall borde din mamma ärvt dig före din bror. Vid din bortgång har din bror rätt att ärva dina kvarlåtenskaper då han tillhör andra arvsklassen. Hans barn, dina brorsbarn har arvsrätt genom istadarätt, dvs. rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe. Detta innebär att de i regel behöver vänta tills din bror går bort för att kunna ärva dig.

Den ovan beskrivna ordningen kan regleras genom testamente. Genom att upprätta ett testamente kan du relativt fritt välja hur du vill förordna om kvarlåtenskapen, bl.a. genom att destinera egendom direkt till dina brorsbarn.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92257)