Arv när det finns särkullbarn

2016-03-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur är fördelningen vid dödsfall där det inte finns gemensamma barn men den avlidne har 2 söner. Kan makan själv plocka ut allt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar av din fråga att denna situation gäller ett gift par och kommer att besvara frågan utifrån det.

Huvudregeln vid arv är enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken (förkortas ÄB) (se här) att den avlidnes barn är de som ärver. I 3 kapitlet 1 § ÄB finns dock ett undantag som säger att om den avlidne var gift är det den efterlevande maken som ärver. Finns det särkullbarn (barn som inte är gemensamma), som i detta fall, ärver den efterlevande maken bara om särkullbarnen avstått sin del. Bröstarvingar har en så kallas laglott enligt 7 kapitlet 1 § ÄB och kan kan aldrig bli arvslösa. Väljer särkullbarnen att avstå sin del till förmån för den efterlevande maken har de rätt till efterarv från sin förälder vid den efterlevande makens död. Är det så att särkullbarnen väljer att ta ut sitt arv direkt ärver maken ingenting, men det finns en skyddsregel för den efterlevande maken som säger att hen, om det är möjligt med tanke på arvets storlek, har rätt att få egendom värt fyra basbelopp (basbeloppsregeln), inkluderat den egendom som den efterlevande maken får genom bodelningen.

Alltså, den efterlevande maken kan ärva hela arvet, men bara om särkullbarnen väljer att avstå sin del. Vill särkullbarnen ha ut sitt arv direkt har de rätt till det och efterlevande make ärver ingenting, men då finns också skyddsregeln för efterlevande make.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88107)