Arv mellan syskon och halvsyskon

2020-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mor är avliden. Hur delas arvet mellan mig och min halvsyster när vår far går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB).

Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. För att beräkna din mors kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente, 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att om din mors make är din pappa så kommer du ärva din del av din mamma efter att din far har gått bort.

Särkullbarns rätt till arv

Ett särkullbarn är ett barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter din mor tillfaller hennes efterlevande make efter att hon gått bort. Eftersom en av er inte är barn till mammans make, s.k. bröstarvinge, så har den personen rätt att få ut sin arvslott från mamman direkt efter hennes död, 3 kap. 1 § ÄB. Det barnet som makarna hade gemensamt kommer att få sitt arv efter att pappan har gått bort.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91357)