Arv mellan sambos och vad som händer med sommarhus vid ett samboförhållandes upplösning

2019-08-29 i Testamente
FRÅGA
Vi är sambos. Båda har barn över 18 år men inga gemensamma.Vi ska köpa ett sommarhus tillsammans. 1. När en av oss avlider hur kan vi säkra att den andre får sitta kvar i orubbat bo tills det är dags för våra resp barn att ärva?2. Vad händer om vi separerar? Blir den av oss som ev vill behålla sommarhuset tvungen att köpa ut den andre?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar förutsättningarna i frågan som att ni båda kommer att stå som ägare på sommarhuset.

Fråga 1:

När en av er dör så kommer dennes barn att ärva dennes tillgångar, Ärvdabalken 2 kap 1 §. Det inkluderar även den avlidnes andel i sommarhuset. Sambos ärver inte, så länge det inte finns testamente.

Ni kan genom att upprätta ett testamente se till att sambo ska ärva den andre. I det bör ni skriva att sambon ska ärva med "fri förfoganderätt". Denna formulering gör att ditt barn har rätt att ärva sin andel när den andre sambon dör. Dock kommer barnet alltid ha rätt att ta ut sin laglott, vilket är hälften av det som hen annars skulle ärva, Ärvdabalken 7 kap 1 §.

Om det skulle vara så att ni specifikt vill att andelen i sommarhuset ska ärvas av sambon, så kan ni skriva in det i testamentet. När den ena sambon dör, så skulle barnet endast kunna göra anspråk på andelen i sommarhuset, om värdet på övriga tillgångar skulle vara mindre än det som barnet har rätt till enligt sin laglott, Ärvdabalken 7 kap 3 §.

Något som också förekommer är att man skriver in i testamentet att man vill att arvtagaren ska respektera den dödes vilja och därför inte ta ut sin laglott, utan vänta tills efterarvet. Detta har förstås inget värde rent juridiskt, men det kan ha ett viktigt sentimentalt och personligt värde.

Sammanfattningsvis så finns det inget heltäckande skydd för sambos. Det ni kan göra är att upprätta ett testamente och hoppas att barnen respekterar er vilja.

Fråga 2:

Om ni skulle separera så skulle ni fortsätta att äga huset tillsammans, eftersom fritidshus aldrig kan vara samboegendom, se sambolagen 7 §. Vad detta innebär i praktiken är att ni skulle behöva komma överens om allt som ni vill göra med huset, tex sälja och hyra ut, se Lag om samäganderätt 2 §. En av er skulle inte automatiskt bli tvungen att köpa ut den andre.

Hoppas att detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86686)