Arv mellan sambos

Hej.

Min sambo köpte ett hus 2016. Nu har jag studerat klart och kan vara med på lånen.

Vi ska sälja igen 2020 för att bygga nytt.

Men då lånen överstiger taxeringsvärdet så måste jag köpa in mig i huset (istället för gåva) och han får betala skatt på försäljningen till mig.

Detta tycker vi är onödigt då vi ändå ska sälja snart. Men jag måste stå med på lånen nu för att vi ska kunna höja upp och renovera.

Vi har bestämt att jag ska vara medlåntagare utan att stå som ägare. (Även om vi blivit avrådda).

Jag undrar nu hur man bäst säkrar upp sig vid ev dödsfall eller liknande.

För om sambon går bort så ärver vårt barn huset av honom och jag får överta hela lånet.

Testamente? Livförsäkring?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Precis som du skriver är det ert barn som ärver om du eller din sambo skulle gå bort. Eftersom ni inte är gifta - omfattas ni inte utav 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätten att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen.

Om ni skulle vilja att ni skulle ärva efter varandra istället för att barnet ska ärva allt, skulle jag rekommendera dig och din sambo att upprätta ett testamente. På sådant sätt beaktas era viljor vid ett eventuellt dödsfall.

För att upprätta ett testamente krävs det att ni beaktar de formkrav som 10 kap. 1 § ärvdabalken ställer upp. Dessa formkrav är:

- skriftligt,
- testatorn måste underteckna testamentet när två vittnen är samtidigt närvarande,
- vittnena ska skriva under,
- vittnena ska förstå att det är ett testamente
men behöver inte känna till innehållet

Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag er bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning