FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn31/08/2016

Arv make/särkullbarn

Arv make/särkullbarn

Så här tänker jag att det är:

Jag och min man har ett hus värt t.ex. två mijoner. Om han dör behåller jag min halva och ärver hälften av hans del. Sammanlagt 1,5 milj eller 3/4 av totalbeloppet.

Hans särkullbarn skulle ärva resterande 500 000 kr (arvslott och laglott), vi har dock i testamente skrivit att de bara får laglotten när deras pappa dör, då återstår 250 000 kr för dem att dela på. Alltså 1/4 av min mans del (= 1/8 av det gemensamma).

Mina frågor är nu:

- När jag dör och kanske levt upp pengarna (fattig pensionär), kan då dödsboet (mina barn) bli betalningsskyldiga på något vis?

- Jag förmodat att särkullsbarnens fordran kommer först.

- En bekant i samma situation påstår att jag inte alls ärver min man, utan att hans del oavkortat ärvs av hans barn. Fel påstår jag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din make dör först ska en bodelning ske innan arvet efter din make fördelas, detta framgår av 9 kap 2 § Äktenskapsbalken. I ert fall innebär detta att ni genom bodelningen erhåller 1 000 000 vardera. Den miljon som din make erhåller utgör hans kvarlåtenskap. Enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken ärver makar varandra. I samma paragraf stadgas dock att om det finns särkullbarn till den först avlidne maken får dessa ut sitt arv direkt. Har ni inga gemensamma barn ärver din makes särkullbarn 100 % av hans kvarlåtenskap, detta i enlighet med arvsordningen som återfinns i 2 kap Ärvdabalken. Med andra ord får du ingenting utav din makes kvarlåtenskap i händelse av hans död, hans kvarlåtenskap går istället oavkortat till hans särkullbarn. Läget ändras dock något på grund av att det finns ett testamente som säger att de enbart ska få sin laglott. Laglotten blir i detta fall 500 000, detta innebär att särkullbarnen kommer att få dela på 500 000 och att du totalt (bodelning + det du erhåller efter din make) kommer att få 1 500 000.

Eftersom att särkullbarnen får ut sitt arv redan när din make avlider har de inget anspråk på den kvarlåtenskap som du efterlämnar dig. Emellertid kan särkullbarnen välja att inte få ut sina arv efter din make utan istället vänta med detta tills dess att även du avlidit. De får då en så kallad efterarvsrätt. Bestämmelser om detta återfinner du i 3 kap 1, 9 och 3 §§ Ärvdabalken. En efterarvsrätt innebär en rätt till en viss kvotdel av din kvarlåtenskap. Denna kvotdel räknas fram utifrån egendomsförhållandena så som de ser ut när din make avlider. Det relevanta är hur stor del av din totala egendomsmassa som utgöras av särkullbarnens arv. I detta fall rör det sig om 25 % (500 000/2 000 000). Den dag du avlider ska din makes särkullbarn få 25 % av din kvarlåtenskap, oavsett om detta utgör mer eller mindre än 500 000, innan resterande del av din kvarlåtenskap fördelas mellan dina arvingar. Dina barn kommer alltså inte att bli skyldiga din makes särkullbarn pengar om det är så att du har levt upp pengarna. Är det så att du efterlämnar dig kvarlåtenskap till ett värde av 500 000 får särkullbarnen 25 % av detta, 125 000. Du kan däremot inte testamentera bort egendom som skulle ha tillfallit din makes särkullbarn, se 3 kap 2 § ärvdabalken. Inne heller kan du väsentligt minska din egendom genom att exempelvis ge bort denna som gåva, se 3 kap 3 § Ärvdabalken. Har du gjort detta kan din makes särkullbarn kompenseras genom att få en viss del av dina arvingars arv. Värt att poängtera är dock att din makes särkullbarn endast får pengar från din kvarlåtenskap, dina barn kommer inte behöva täcka upp med egna medel. Ovanstående är relevant endast om din makes särkullbarn väntar med att få ut sina arv. Får de ut sina arv vid din makes död har de som sagt inte några anspråk på din kvarlåtenskap.

Jag har tolkat frågan som så att ni inte har några gemensamma barn, men att ni båda har särkullbarn. Har jag misstolkat detta så rätta mig gärna. Är det så att ett gemensamt barn finns ska detta barn nämligen få ut sitt arv efter sin far, efter det att du avlidit, innan kvarlåtenskapen efter dig fördelas mellan det gemensamma barnet och dina särkullbarn. Det gemensamma barnet har nämligen rätt till efterarv efter sin far i enlighet med de regler om efterarv som beskrivits ovan.


Äktenskapsbalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här


Hoppas att detta svarade på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?