Arv för särkullbarn boende i Norge

Hei. Jeg har funnet ut at min biologiske far som jeg aldri hadde kontakt med som barn er død for to år siden. Jeg lette etter ham for noen år siden, og fant ham. Derpå hadde vi noe kontakt, vi møttes tre ganger. Han var gif, men hadde ingen andre barn enn meg. Hans kone var klar over min eksistens, hun var med på treffene, og jeg var hjemme hos dem. Men nå fant jeg ut av at han var død, men har ikke fått beskjed. Hun har hatt min adresse og kunne ha kontaktet meg. Hva slags rettigheter har jeg, og hvordan går jeg frem? Jeg bor i Norge, og han bodde i Sverige.

Med hilsen, Minna Mourier

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din far var bosatt i Sverige så är det den svenska arvsrätten som är tillämplig, detta enligt en överenskommelse mellan Sverige och Norge. Enligt 1 kap 3 § Ärvdabalk (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K1P3S1) har utländska medborgare samma rätt till arv som svenska medborgare. Det innebär att du har rätt att ärva så som bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

Eftersom du är bröstarvinge skall du informeras om dödsfallet till följd av att du är del i dödsboet. Att du var del i dödsboet framkommer av 18 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1)

Enligt 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) har makan till din far rätt till så pass mycket egendom att värdet, tillsamman med värdet av den egendom makan erhöll vid bodelningen, uppgår till fyra gånger det prisbasbelopp som gäller. I år är prisbasbeloppet 44 500kr vilket innebär att makan har rätt till 4x44 500kr = 178 000kr. Resten av kvarlåtenskapen skall gå till dig.

Den möjlighet du har för att få ditt arv är att klandra arvskiftet. Det skall du göra inom fyra veckor från det datum då du fick kännedom om arvskiftet. För att klandra testamentet väcks talan i tingsrätt gentemot de andra dödsboägarna, vilka i det här fallet torde vara makan.

Ifall din far testamenterat sin egendom till makan har du istället rätt att kräva din laglott. Det är hälften av det arv du skulle fått ifall det inte fanns något testamente enligt 7 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). I ditt fall handlar det om hälften av din fars egendom, eftersom du annars skulle fått hela, förutom de fyra prisbasbelopp makan har rätt till. För att få din laglott ska du jämka testamentet, 7 kap. 3 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1).

Jag hoppas du fått svar på dina frågor.

Med varma hälsningar

Olivia ÅmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning