Arv för särkullbarn

Hej, skriver till er angående arv för särkullbarn.

Då vår mor gick bort fanns ett testamente att hennes man skulle ärva med fri förfoganderätt och vi få ut vår laglott vilket vi också fick och därefter skulle vi ärva allt efter dennes bortgång vilket nu skett. Problemet är att det tillkommit ett nytt testamente där han testamenterar alla sina tillgångar till en annan person, ej släkt på något sätt. I all text jag läst framgår att han får leva upp kapitalet men ej testamentera bort det.

Min fråga är, varför får vi inte ut hela vår mors arvslott när det finns kapital vilket vi hade fått om vi begärt det vid min mors bortgång? Nu kommer alltså denna nya arvtagare få delar av vår mors arv - kan detta verkligen vara möjligt, ska inte lagen skydda bröstarvingar??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Efterarv

Precis som du skriver är du och din mors andra barn hennes bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). När en efterlevande make har fått ärva kvarlåtenskap med fri förfoganderätt så innebär det att denne har rätt att konsumera pengarna men inte testamentera bort dem (3 kap. 2 § ärvdabalken). Ni bröstarvingar har sedan rätt till efterarv (3 kap. 9 och 2 § ärvdabalken). Den del ni har rätt till är alltså den del som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt (i förhållande till den totala kvarlåtenskapen efter honom).

Är det nya testamentet giltigt?

I och med att din mors man i sitt testamente har förordnat över egendom som han inte har rätt till så är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Vill du klandra testamentet för att få det ogiltigförklarat ska du väcka talan om saken inom sex månader efter att du delgavs testamentet (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Din mors man får inte testamentera bort det som ni har rätt att få ut i efterarv. Skulle så vara fallet ändå så kan du/ni klandra testamentet efter att ni delgivits det (det vill säga efter hans bortgång) och på så vis få det ogiltigförklarat.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning