Arv för särkullbarn?

2020-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejsan, Min mamma givk bort här i våras, hon hade gift om sig för 15 år sen, och jag är särkullbarn. Jag hade en bror som gick bort för 20 år sen. Det finns inga övriga arvtagare, och min bror hade inga barn. Vad blir mitt arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är lite klurigt att besvara exakt vad du kommer få i arv, men tanke på att jag inte har kännedom om din mors tillgångar eller om hon skrivit ett testamente. Jag kommer därför ge dig generell vägledning om vad som gäller för särkullbarns arv när det inte finns ett testamente inblandat.

Eftersom din bror inte finns kvar i livet och det inte finns andra arvtagare innebär detta att det är du som är ensam arvtagare (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Din mammas make har dock rätt till hälften av kvarlåtenskapen (3 kapitlet 1 § 1 stycket ärvdabalken). Hennes make kommer ärva hälften av deras giftorättsgods, dvs alla deras gemensamma tillgångar (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Som gifta är huvudregeln att all är gemensamt om det inte finns äktenskapsförord eller att vissa tillgångar är särskilt föreskrivna som enskild egendom (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Om det inte finns någon enskild egendom innebär detta att alla tillhörigheter delas upp; hälften får han och hälften får du.

Det bör också beaktas att som efterlevande make är man berättigad ett värde på fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (3 kapitlet 1 § 2 stycket ärvdabalken). Om de tillgångar som han får efter din mammas död inte är lika mycket som de fyra prisbasbeloppen har han rätt att kräva ut dessa, vilket i sin tur kommer minska storleken på det arv som du skulle få.

Om det finns ett testamente kan detta dock förändras. Genom testamente kan din mamma fördela sitt arv på annat sätt; detta kan leda till att du inte får hälften av arvet (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Som arvtagare har du dock alltid rätt till din laglott, dvs hälften av din arvslott (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Det innebär att om det inte finns ett testamente ska du få 50% av hennes tillgångar och hennes make ska få 50%. Om du inte har fått 50% på grund av att hon testamenterat bort vissa av sina tillgångar har du i vart fall rätt till 25% av hennes tillgångar. För att få dessa måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kapitlet 3 § ärvdabalken).

Hoppas att jag har kunnat ge dig lite vägledning om hur det går till med arv för särkullbarn.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1129)
2021-01-22 Kan man begränsa särkullbarnens rätt till att få ut sitt arv direkt?
2021-01-19 Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88385)