Arv för särkullbarn

2015-10-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Är omgift och har en biologisk son sedan tidigare äktenskap. Har även tre bonusdöttrar i det nya äktenskapet. Vad händer om jag och min nya fru dör? Hur ser arvssammanhangen ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I besvarandet av denna fråga utgår jag ifrån att du och din hustru inte har skrivit något testamente er emellan.
Om olyckan skulle vara framme och du avlider först, ärver din son (då han är din bröstarvinge) enligt ärvdabalk 2 kap 1 §. Dock är fallet så att om du avlider, ärver efterlevande make (din fru) din kvarlåtenskap enligt ÄB 3 kap 1 §. Paragrafen stadgar dock att eftersom du har en bröstarvinge, som inte är din nya hustrus bröstarvinge, det vill säga ett särkullbarn, kommer din nya hustru endast ärva din sons arvslott om han avstår från sin rätt till denna enligt ÄB 3 kap 9 §. Din son har i sådana fall rätt att ärva av din hustru när hon avlider.

Omvänt gäller således att om din hustru avlider först, ärver hennes tre döttrar en arvslott som delas på tre.

Naturligtvis företas först en bodelning mellan efterlevande make och dödsboet där giftorättsgods delas upp.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86870)