Arv: Efterlevande makes förtur framför gemensamma bröstarvingar

Min hustru har avlidit. Hon har en dotter sedan tidigare. Vi har en gemensam son. Vår gemensamma son hävdar att han vill få ut sitt arv efter min hustru. Vi har inte någon enskild egendom. Jag trodde att han måste vänta tills även jag avlidit. Min hustru har, vad jag förstår ett särkullsbarn, som har rätt att få ut sin laglott (50% av en arvslott ??) Vad kan jag säga till vår gemensamma son.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte fanns något testamente efter din avlidna hustru eftersom du inte nämnde någonting om det i din fråga.

Enligt svensk arvsrättslagstiftning har en efterlevande make en slags förtur till arvet framför makarnas gemensamma bröstarvingar, 3 kap 1 § Ärvdabalken. Det innebär att du som efterlevande make ärver din avlidna hustrus kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det är först när du avlider som er gemensamma son kommer få rätt till sitt arv, 3 kap 2 § Ärvdabalken. Du har alltså rätt i att er gemensamma son måste vänta med arvet efter den först avlidna maken tills även du har avlidit.

Jag nämnde det arvsrättsliga begreppet fri förfoganderätt vilket för tydlighetens skull kan förklarar lite kort. Att ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär att du som efterlevande make i princip får göra vad du vill med egendomen under din livstid förutom att testamentera bort hela eller delar av den. Du är, som man hör på begreppet, fri att förfoga över kvarlåtenskapen men med ett förbehåll, förbud mot att testamentera bort det som du ärvde av din avlidna hustru.

Vad gäller din hustrus särkullbarn återfinns regler för dennes rätt till arv också i 3 kap 1 § Ärvdabalken. En arvtagare som endast är bröstarvinge till den avlidne och inte till den efterlevande har rätt att direkt efter sin förälders död utfå hela sin arvslott. Det stämmer alltså inte att särkullbarn enbart har rätt till sin laglott. Om din hustru hade två bröstarvingar, särkullbarnet och er gemensamma son, ska kvarlåtenskapen delas på hälften där den ena hälften går till särkullbarnet och den andra går till dig i egenskap av efterlevande make. Som jag nämnde inledningsvis har efterlevande makar förtur framför gemensamma barn så den del som egentligen är er sons kommer han få vänta med tills efter din död.

Det bör nämnas att särkullbarn har en möjlighet att avstå från sitt arv fram tills att den andra maken avlider, 3 kap 9 § Ärvdabalken. Om din hustrus dotter väljer att avstå från att direkt få ut sitt arv kommer hon precis som er son att få ut sitt arv efter sin mamma när du har avlidit.

Hoppas mitt svar kan hjälpa dig att prata med er gemensamma son angående arvet.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning