Arv, efterlevande make och testamente

2016-12-31 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min mor har fått ett hus som enskild egendom. 6 dagar innan min mor gick bort i hjärntumör, gifte hon sig med en granne som har hjälpt henne de senaste 4 månaderna från och till(Vi har absolut inte sett dem som i ett par). Enligt hennes testamente står det följande: Min bröstarvinge (Mitt namn) skall erhålla fastigheten (Namn och beteckning) med full äganderätt. Om någon av mina, (Hennes namn)s, föräldrar (Deras namn och personnummer), bor kvar på ovanstående fastighet skall dem ha nyttjanderätt till fastigheten så länge dem bor kvar. (Kortfattat för villkoren= dem står för samtliga kostnader som belastar fastigheten, skatt, driftkostnad etc) och ansvarar för skötseln av fastigheten. Således skall alltså min son (Mitt namn), äga fastigheten och mina föräldrar få nyttja fastigheten mot ovanstående villkor.Vidare skall (Mitt namn) erhålla min fastighet (annat hus) med full äganderätt. Min bröstarvinge (Min syster) skall erhålla sin laglott. Alla mina övriga kvarlåtenskap skall tillfalla (Mitt namn) med full äganderätt.Den egendom testamentstagare erhåller i anledning av min död, liksom avkastning därav, skall utgöra mottagarens enskilda egendom vari make således ej äger giftorätt. Egendomen, dess avkastning samt vad som kan träda i egendomens ställe skal ej heller eventuell bodelning i samboförhållande eller omfattas av sådan övertaganderätt som avses i Sambolagen (2003:376).Vad ärver maken som gifte sig med min mor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Innan ett arvskifte efter din mor sker ska en bodelning göras mellan henne och hennes make. Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Detta innebär att den fastighet som din mor fått som enskild egendom inte kommer att ingå i bodelningen. Giftorättsgodset ska sedan delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Eftersom att det rör sig om bodelning med anledning av dödsfall så kan den efterlevande maken välja att behålla sitt giftorättsgods som sin andel, detta framgår av 12 kap 2 § Äktenskapsbalken. Paragrafen är dock till för att skydda den efterlevande maken och detta är en paragraf som den efterlevande maken kan välja att åberopa om han har mer giftorättsgods än din mor.

Det som bli kvar efter bodelningen, din mors andel av giftorättsgodset samt enskild egendom, utgör hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas i enlighet med testamentet. Din mor är nämligen fri att genom testamente förfoga över sin egendom så som hon önskar och den efterlevande maken verkar inte vara omnämnd i testamentet. Den efterlevande maken ärver således ingenting, han erhåller endast egendom genom bodelningen.

Maken kan eventuellt få del av din mors kvarlåtenskap om detta sker genom den s.k. basbeloppsregeln, se 3 kap 1 § Ärvdabalken. Basbeloppsregeln innebär att den efterlevande maken har rätt till egendom som motsvarar 4 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr, den efterlevande maken har därför rätt till egendom till ett värde av 177 200 kr. Makens andel i boet samt dennes enskilda egendom räknas mot denna summa. Det är alltså enbart om din mors make efter bodelningen äger mindre än 177 200 kr som han kan få ut den summa som saknas från din mors kvarlåtenskap. Är det så att han har mer än 177 200 kr har han däremot ingen rätt till din mors kvarlåtenskap.

Det din mor har stadgat i sitt testamente om enskild egendom gäller i förhållande till din partner. Det du ärver ska alltså vara enskild egendom. Detta har dock ingen inverkan på den bodelning som ska ske mellan din mor och hennes make.

Äktenskapsbalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86840)