Arv efter omgift förälder

2016-12-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Min och min brors far har gift om sig efter att vår mor gick bort. Nya frun har två vuxna barn. Vad händer om min far dör först? Vad händer sedan när även frun dör? Får verkligen hennes barn ärva något, förutom sin arvsrätt efter sin mor. Både sommarhus och bostadsrätt ägde vår far innan omgiftet. Tacksam för all hjälp till tolkning.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessa frågor regleras främst i ärvdabalken (ÄB), men jag kommer även nämna några väsentliga lagrum i äktenskapsbalken (ÄktB).

Eftersom din far är gift med sin nya fru är alla deras tillgångar giftorättsgods, bortsett från enskild egendom. Detta kan regleras med hjälp av äktenskapsförord, vilket det inte framgår om din pappa och hans nya fru har. Om de har ett äktenskapsförord där t.ex. din far har undantagit sommarhuset och bostadsrätten som enskild egendom kommer dessa inte ingå i bodelningen. Om de inte har ett äktenskapsförord är dessa dock giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen, förutsatt att han inte tagit emot dem med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom t.ex. genom gåva. En bodelning sker om de skiljer sig eller när en av dem avlider. Vid en bodelning delas värdet av allt giftorättsgods lika mellan makarna. Vad som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. ÄktB.

I det fall din pappa ej har ett testamente

När er far avlider kommer du och din bror, förutsatt att ni är de enda syskonen, att få dela på hela arvet efter din far eftersom ni är bröstarvingar till er far. När sedan hans fru avlider får hennes barn dela på hela arvet efter henne eftersom de är bröstarvingar efter henne, detta enligt 2 kap. 1 § ÄB.

I det fall din far har ett testamente

Många makar med särkullbarn skriver ett testamente, där den kvarlevande maken t.ex. kan få ärva med fri förfoganderätt för att denne ska kunna bo kvar i det gemensamma hemmet. Fri förfoganderätt innebär att maken får använda pengarna, men inte testamentera bort dem. Om din far har skrivit ett testamente kan det alltså se annorlunda ut, men dock inte mer än att ni har rätt att få ut er laglott.

Hela er arvsdel kallas arvslotten, och laglotten är hälften av arvslotten. Om ni är två syskon är alltså varderas arvslott 50 % av arvet och laglotten 25 % av arvet. Om er far har skrivit ett testamente där hans fru ska ärva all egendom med fri förfoganderätt kan ni begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB för att få er laglott direkt, ni kan även välja att vänta med att ta ut ert arv till det att er fars fru också avlider och därefter få efterarv från er far. Om det endast står att frun ska ärva med fri förfoganderätt och ni väljer att få ut er laglott direkt har ni även rätt till efterarv från den återstående delen av arvet, som ni isåfall får efter fruns bortgång. Det är även möjligt för er far att testamentera till hans fru med full äganderätt, vilket gör att ni endast får ut er laglott och därmed inget efterarv.

Sammanfattning

För att sammanfatta detta kommer giftorättsgodset som tillhör er far och hans fru att delas lika mellan dem vid en bodelning. Efter det är det endast vardera makes bröstarvingar som ärver vardera make om inte annat anges i ett testamente, ni har dock alltid rätt till er laglott. Er fars frus barn kommer inte att ärva något av er far om inte er far har valt att testamentera till dem. I det fall sommarhuset och bostadsrätten är giftorättsgods kommer de dock ingå i en bodelning mellan er far och hans fru, på så sätt kan ett visst värde av dessa ingå i arvet efter er fars fru till hennes barn.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om det finns några oklarheter eller ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsingar,

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?