Arv efter avliden make när det finns äktenskapsförord och särkullbarn

2017-01-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min man är gifta. Vi har skrivit ett äktenskapsförord. Han äger hus (där vi bor) och skog, jag äger fastigheter tillsammans med syskon. Dessa är vår enskilda egendom. Vi har också skrivit ett testamente efter det där det står att jag ärver min make. Min make har ett särkullsbarn och vi har två gemensamma barn. Om min make skulle avlida först hur blir det med arv då? Ärver jag hus och skog eller går det till särkullabarn och våra barn eftersom vi har ett äktenskapsförord??
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ärver efterlevande make hela den avlidne makens kvarlåtenskap. Att egendomen gjorts enskild i äktenskapsförord innebär inte att egendomen undantas från kvarlåtenskapen. Skulle din make avlida först innebär detta alltså att du ärver all egendom, även den enskilda (skogen). När du sedan avlider ska kvarlåtenskapen från din man och även din kvarlåtenskap gå till era barn (3 kap 2 § ärvdabalken).

I samma paragraf framgår att särkullbarn alltid har rätt till sin arvslott redan när föräldern avlider, om särkullbarnet inte avsagt sig denna rätt (och således behandlas som era gemensamma barn, dvs får ut sin arvslott först efter din bortgång). Har din mans barn inte avsagt sig sin arvslott har alltså han/hon rätt att få ut sin arvslott redan vid din makes bortgång. Eftersom din make har 3 barn blir arvslotten 1/3 av kvarlåtenskapen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88223)