Arv då särkullbarn har avlidit

Jag och min fru har inga gemensamma barn, hennes enda barn har avlidit och vi har ingen kontakt med hennes barnbarn, kan min fru göra barnbarnen arvlösa eller åtminstone skjuta på arvet tills vi båda är döda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

När en person går bort så skall arvet efter denne fördelas med utgångspunkt i den allmänna arvsordningen. Detta innebär att det är personens barn (bröstarvingar) som utgör dennes närmaste arvingar, se ÄB 2:1. Om personen är gift så tillfaller dennes kvarlåtenskap den efterlevande maken framför gemensamma barn som då istället får rätt till till efterarv när efterlevande make dör, se ÄB 3:1 st. 1. Efterlevande maken har då kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Detta innebär att denne får lov att förfoga över egendomen under sin livstid, men får inte rätt att testamentera bort egendomen eftersom de gemensamma barnen har rätt till efterarv, se ÄB 3:2 st. 1.

Om maken som går bort hade särkullbarn så har dessa dock rätt att få ut sin arvslott direkt, se ÄB 3:1 st. 1. Det finns dock en möjlighet för särkullbarnet att frivilligt avstå sin arvslott till förmån för den efterlevande maken och istället vänta med att ta ut sitt arv till efterlevande make gått bort, se ÄB 3:9. Om särkullbarnet inte är i livet då dennes förälder går bort så träder särkullbarnets bröstarvingar i dennes ställe enligt den sk. istadarätten, se ÄB 2:1.

Det finns ingen möjlighet att testamentera bort särkullbarns arvsrätt. Enda möjligheten är om särkullbarnet själv väljer att avstå sin rätt enligt ovan. Om ni ändå skulle upprätta ett testamente som inkräktar på särkullbarnets arvslott så har denne rätt att jämka testamentet och har då rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, se ÄB 7:1 samt ÄB 7:3.

Viktigt att uppmärksamma är också att efterlevande make har en egen skyddsregel genom basbeloppsregeln, se ÄB 3:1 st. 2. Detta innebär att efterlevande make har rätt att få egendom ur kvarlåtenskapen som, tillsammans med dennes enskilda egendom samt det som maken fick efter bodelningen, uppgår till 4 x prisbasbeloppet (4x44 300 kr).

Sammanfattningsvis kan din fru inte göra sina barnbarn arvslösa eller skjuta på deras arv om inte de själva frivilligt avstår från arvet tills även du gått bort.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning