Årsmöte i ideell förening

2020-04-11 i Föreningar
FRÅGA
Hej på er.En liten fråga i dessa tider av Corona mm, måste en ideell förening ha årsstämma.Vanligtvis så har vi stämma i juni men nu så ungås man att hoppa över detta helt o hållet.Funkar det ??eller skall man gå ut med en skrivelse o meddela att man skjuter på det hela till det har ordnat upp sig.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga rör huruvida det är ett måste för en ideell förening att ha en årsstämma eller om det är möjligt att helt och hållet hoppa över årsstämman. Om det inte skulle vara möjligt, då förstår jag det också som att du undrar hur man ska gå tillväga för att skjuta upp på årsstämman i och med att det inte i dagsläget är aktuellt med hänvisning till Corona.

Jag vill börja med att nämna att det i princip saknas lagreglering för styrning av ideella föreningar, utan det är stadgarna som bestämmer hur den ideella föreningen kommer att drivas. Hur dessa stadgar ska utformas eller vad de ska innehålla följer inte av lag, utan dessa regleras ofta av praxis och sedvänja. Sådant som inte har reglerats genom stadgarna ska genomföras efter föreningens praxis, och om inte sådan finns enligt god föreningssed.

Nu framkommer det inte av frågan huruvida era stadgar om kallelse till föreningsmöte/årsstämma/årsmöte är utformade, men för att ge dig någon vägledning i din fråga så rekommenderar jag dig att se till era stadgar i er ideella förening. Föreningens stadgar bör ange när årsstämman ska hållas och information däromkring. Jag vill dock tillägga att en ideell förening måste ha årsmöte.

Om det är så att det inte finns reglerat i stadgarna vad som ska gälla vid uppskjutande av årsmöte/årsstämma så får man istället se till vad som utgör praxis inom föreningen – det innebär att man får se till hur sådana situationer tidigare har hanterats inom föreningen. Skulle det inte heller finnas någon vägledning på det sättet får man se till vad som utgör s.k. god föreningssed. Vad som utgör god föreningssed går dock att diskutera. Syftet är dock årsmötet är dock att alla medlemmar ska få möjlighet att delta vid mötet. Det är i sådant fall att årsmötet/årsstämman skjuts upp rimligt att gå ut med ny kallelse, eller som du säger gå ut med en skrivelse om att man skjuter upp årsmötet tills det att situationen har ordnat upp sig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att du finner vägledning i era stadgar. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om du inte fått klarhet i din fråga eller om du undrar över något annat.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (494)
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?
2021-03-28 Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
2021-03-28 Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (91059)