Föreligger jäv om vittnet har barn med den som är förmånstagare till testamentet?

2021-05-28 i Testamente
FRÅGA
Om ett vittne till ett testamente har barn med förmånstagaren - är det giltigt? Testamentet är utställt till person utanför släkten och ena vittnet har upprättat testamentet. Är inte detta jäv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om jäv föreligger när den som bevittnar ett testamente har barn med den som är förmånstagare.

Vilken relation till förmånstagaren som vittnet inte får ha

Av 10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken framgår när ett vittne kan anses jävligt på grund av att denne står i en viss relation till förmånstagaren. Vittnet ska antingen vara make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till förmånstagaren.

Sambo eller make

Att vittnet har barn med förmånstagaren är inte tillräckligt, utan de måste antingen vara sambos eller gifta för att jäv ska föreligga. Sambos är de som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Om vittnet och förmånstagaren har ett gemensamt barn och bor tillsammans utgår man normalt sett från att det är ett samboförhållande.

Det är vilket förhållande vittnet och förmånstagaren hade när testamentet upprättades som är avgörande.

Ogiltighet

Om jäv föreligger enligt ovan är testamentet ogiltigt avseende den del som testamenterats till vittnets sambo eller make (13 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att arvingarna kan göra gällande att testamentet är ogiltigt genom att väcka en klandertalan. En klandertalan ska dock väckas inom sex månader från att arvingarna tog del av testamentet. (14 kap. 5 § första stycket ärvdabalken)

Sammanfattningsvis kan sägas att om vittnet och förmånstagaren var gifta eller sambos när testamentet upprättades så föreligger jäv och testamentet är ogiltigt i den delen.

Behöver du hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att höra av dig till våra jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2979)
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva

Alla besvarade frågor (97717)