Föreligger jäv om vittnet har barn med den som är förmånstagare till testamentet?

Om ett vittne till ett testamente har barn med förmånstagaren - är det giltigt? Testamentet är utställt till person utanför släkten och ena vittnet har upprättat testamentet. Är inte detta jäv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om jäv föreligger när den som bevittnar ett testamente har barn med den som är förmånstagare.

Vilken relation till förmånstagaren som vittnet inte får ha

Av 10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken framgår när ett vittne kan anses jävligt på grund av att denne står i en viss relation till förmånstagaren. Vittnet ska antingen vara make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till förmånstagaren.

Sambo eller make

Att vittnet har barn med förmånstagaren är inte tillräckligt, utan de måste antingen vara sambos eller gifta för att jäv ska föreligga. Sambos är de som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Om vittnet och förmånstagaren har ett gemensamt barn och bor tillsammans utgår man normalt sett från att det är ett samboförhållande.

Det är vilket förhållande vittnet och förmånstagaren hade när testamentet upprättades som är avgörande.

Ogiltighet

Om jäv föreligger enligt ovan är testamentet ogiltigt avseende den del som testamenterats till vittnets sambo eller make (13 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att arvingarna kan göra gällande att testamentet är ogiltigt genom att väcka en klandertalan. En klandertalan ska dock väckas inom sex månader från att arvingarna tog del av testamentet. (14 kap. 5 § första stycket ärvdabalken)

Sammanfattningsvis kan sägas att om vittnet och förmånstagaren var gifta eller sambos när testamentet upprättades så föreligger jäv och testamentet är ogiltigt i den delen.

Behöver du hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att höra av dig till våra jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”