Är vi som särkullbarn berättigade efterarv efter pappas nya maka?

2017-06-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min far har nyligen avlidit. Han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Jag och min bror är särkullbarn. De har också ett gemensamt barn. Om jag och min bror väljer att ta ut vår laglott direkt, betyder det att vi erhållit allt vårt arv trots att det bara är hälften av vad vi har rätt till? Eller ärver vi även när hans maka gått bort? Samma andel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni är tre syskon, vilket betyder att din far har tre stycken bröstarvingar. Om det inte finns något testamente som förordnat något annat, ska hans kvarlåtenskap delas lika mellan er tre syskon. Detta är er arvslott, och varje arvslott motsvarar alltså 1/3 var av kvarlåtenskapen.

Eftersom han var gift är den efterlevande maken också berättigad till kvarlåtenskapen, dock ska särkullbarns arvslott undantas från detta (3 kap 1 § Ärvdabalken). Du och din bror får alltså ut er arvslott direkt, till skillnad från din pappa och efterlevande makens gemensamma barn. Hen måste istället vänta tills den efterlevande maken också avlider (alltså det gemensamma barnets mamma).

Anspråk på efterarvet blir aktuellt för er del om ni väljer att avstå från arvet enligt 3 kap 9 § ÄB, då får ni istället för att ta ut er andel nu ärva efterlevande make, er pappas nya maka. Om ni väljer att göra på detta vis är det dock bra att veta att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt och hon får alltså göra, i princip, vad hon vill med pengarna förutom att testamentera bort dessa. Du och din bror blir enbart berättigade till samma kvotandel som ni hade rätt till av er pappas arv. Alltså: om arvet minskat när efterlevande maken avlider så har ni inte rätt till samma summa som efter er pappa, utan istället samma andel vilket medför att ni kan få mindre i arv.

Laglott som du skriver att ni tänkt ta ut direkt, är halva arvslotten och något som man alltid är berättigad till som bröstarvinge. Om exempelvis din pappa skulle ha testamenterat all kvarlåtenskap till sin nya fru hade du och din bror kunnat kräva ut er laglott nu direkt. Men om så inte är fallet, så tillfaller era arvslotter er redan nu, och något efterarv blir inte aktuellt.

Det enda som undantar är dock att efterlevande make alltid har rätt till motsvarande fyra prisbasbelopp efter makens död (3 kap 1 § 2st ÄB). Om hennes egna andel från bodelningen tillsammans med deras gemensamma barns arvslott understiger detta värde (cirka 180 000kr) så inskränks även er rätt till laglott, och hon får istället även ärva det som egentligen tillhör er laglott med fri förfoganderätt. I ett sådant fall blir ni berättigade till efterarv.

Om inget av de undantagen som jag nämnt föreligger ska du och din bror ta del av er arvslott redan nu, vilket innebär att ni får allt som ni är berättigade till.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?