Är utländska äktenskapsförord giltiga i Sverige?

2019-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag och min fru är finska medborgare men vi har bott i Sverige för mer än 5 år. Vi giftade oss i Finland men kommer att söka skilsmässa här. Vi har ett registrerad äktenskapsförord i Finland. Kommer det att gälla vid skilsmässan här i Sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som tillämpas i Sverige för att bedöma huruvida ett utländskt äktenskapsförord är giltigt i landet är Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).

I 4 § LIMF framgår att om makarna inte har bestämt vilken lag som ska vara tillämplig, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig.

Detta innebär alltså i ert fall att om ni antingen tog hemvist i Sverige direkt efter giftermålet är svensk rätt om bodelning etc. tillämplig på er skilsmässa. Så länge ert äktenskapsförord står i enlighet med svensk lag kommer förordet att gälla på det sätt som ni utformat det men om det strider mot något som står i lagen kommer det att anses som ogiltigt. Om ni däremot tog hemvist i Finland vid ert äktenskap och förordet upprättades i enlighet med finsk lag kommer det också vara giltigt här i Sverige.

Svaret på din fråga är alltså att det med största sannolikhet kommer att vara giltigt så länge det överensstämmer med lagen i det landet ni tog hemvist i anslutning till ert äktenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (873)
2020-02-17 Ingår gåvor till makan i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?
2020-02-16 Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-12 Personbevis, betänketid och bodelning vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (77187)