Är styrelsen skyldig att följa stämmobeslut?

Hej En ideell förening vill sälja en del av föreningens ägda mark. Årsmötet röstar nej till förslaget. 2 år senare beslutar styrelsen själv att sälja 60% av marken som årsmötet så nej till 2 år tidigare. Går det att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Styrelsen i en ideell förening har en lydnadsplikt gentemot beslut fattade av föreningsstämman (jfr 7 kap. 42 § andra stycket EFL, 8 kap. 41 § andra stycket ABL). Som antyds avses med lydnadsplikten att styrelsen är skyldig att följa beslut som fattas av föreningsstämman. Lydnadsplikten är emellertid inte absolut. Styrelsen kan nämligen i vissa särpräglade undantagsfall frångå den. Så är fallet om exempelvis stämmobeslutet strider mot straffbara handlingar.


Det innebär alltså att som utgångspunkt är styrelsen i den ideella föreningen skyldig att följa stämmans beslut om att inte sälja marken. Dessutom av informationen du gett mig så är inte heller något undantag från detta för handen. Därför skulle alltså en försäljning av marken vara lagstridig och  således otillåten. 


Hoppas att du fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000