Är strykning i testamente giltigt utan att det bevittnats?

2020-07-22 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min farbror har avlidit, han saknar bröstarvingar och maka. Han har efterlämnat ett testamente i vilket han utser mig och min syster till arvingar. Ursprungligen fanns två legat, att hans båt skulle gå till hans särbo och att båtsällskapets ungdomsverksamhet skulle få en summa pengar. I och med att han sålde båten under sin livstid och båtsällskapets ungdomsverksamhet upphörde så strök han dessa skrivningar i testamentet och skrev under med sin namnteckning. Den senaste namnteckningen är inte bevittnad och om vi förstått saken rätt så blir hans strykning därmed ogiltig. Men hur gör man då, när varken båten eller ungdomssektionen finns kvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det så vill du dels veta hur det ligger till med legaten som inte längre finns och dels vad som gäller angående din farbrors testamente när ingen bevittnade hans ändring. När jag svarar på dina frågor så kommer jag att anta att det ursprungliga testamentet, dvs innan strykningen, är giltigt.

För att besvara dina frågor så kommer jag att använda mig av ärvdabalken och förkorta den till ÄB.

Legat

Legat avser en särskild förmån, så som en båt eller ett visst penningbelopp (11 kap. 10 § ÄB). Det innebär, som du själv skrivit, att båten och penningbeloppet som din farbror har testamenterat om är legat.

När legat inte längre finns i behåll vid dödsfallet, så som båten, är förordnandet utan verkan. ( 11 kap. 4 § ÄB). Det betyder att testamentstagaren inte kan kräva att få ut någonting annat istället. Då ungdomsverksamheten inte lägre finns och den verkar inte ha ersatts av en liknande verksamhet så gäller samma sak här.

Finns det däremot en väldigt lik verksamhet som startats efter den som upphörde så kan man tolka det som att din farbror ville att legatet ska gå till den istället. Jag kommer däremot att anta att det inte har uppstått en ny verksamhet.

Testamentet

En återkallelse av ett testamente kan ske formlöst, men vad som krävs är att det är en tydlig viljeyttring från testator som visar att testamentet i sin helhet, eller delar av det, inte längre ska gälla (10 kap. 5 § ÄB).

Finns det bara ett testamente och uppfyller det testamentet formkraven så kan den som upprättat testamentet alltså efteråt ex. stryka någonting som i ditt fall, utan att detta förutsätter bevittning.

Vad man kollar på är alltså om din farbrors viljeyttring var tydlig. Då han har gjort en fysisk överstrykning av de båda legaten och sedan skrivit under igen efter att han har gjort det ser jag inga problem och att det borde vara giltigt. Har han dessutom pratat om det med andra så kan det också styrka att strykningen var menad att utesluta de två legaten ur testamentet så att de inte skulle få ta del av arvet.

Sammanfattning

Eftersom ena legatet, båten, inte längre finns så kommer ingen kunna kräva något som ersätter den. Det andra legatet om penningsumman kan ingen heller kräva ut då föreningen inte längre finns och det verkar som att din farbrors viljeyttring var väldigt tydlig.

Du och din syster kommer därför att ärva allt.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88076)