Är straffvärde vad ett brott är värt och straffmätning vad straffet bedöms som?

2018-10-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Är straffvärde tillexempel vad ett brott är "värt" tillexempel livstidsfängelse.Och straffmätning vad straffet bedöms som? Tillexempel böter som ligger längst ner eller fängelse som i slutändan blir högsta straffet.Eller är det tvärt om? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott. Det är till exempel skillnad på straffvärdet av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada. Grov misshandel är allvarligare och har ett högre straffvärde. Det gör att straffskalorna för brotten är olika. Med andra ord är lägsta och högsta straffen för vållande till kroppsskada lägre jämfört med lägsta och högsta straffen för grov misshandel.

Straffmätning handlar om bestämning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (brottsbalken 29 kap. 1 §). Vid straffmätningen bestämmer man alltså var på straffskalan en gärningsperson hamnar. Då tar man hänsyn till brottets allvar, gärningspersonens avsikt, ålder och andra förmildrande och försvårande omständigheter.

Sammanfattningsvis är alltså straffvärde vad brottet är värt i jämförelse med andra brott. Straffmätning är bedömningen av vilket straff brottet i ett visst fall ska leda till med hänsyn till alla omständigheter i just det fallet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1058)
2019-08-19 Vad menas med påföljd i frihet?
2019-08-18 Vilket straff kan bli aktuellt vid sexköp?
2019-08-18 När registreras ett brott i belastningsregistret?
2019-08-13 Kommer straffrabatten för unga slopas?

Alla besvarade frågor (72153)