Är skilsmässan erkänd enligt utländsk lag?

Hej! Jag är svensk medborgare och är gift med en man som är engelsk medborgare. Vi gifte oss 1990 i Uppsala och bodde i Sverige tills juli 1991, vi är båda bosatta i England sedan dess. Jag undrar om jag kan skilja mig i Sverige och i sånt fall, skulle skilsmässan godkännas i Engelsk lag? Vi har inga barn under 16 år och har bott särskilda i 6 år.

Tack för svar!


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hur man ansöker om skilsmässa i Sverige om man gift sig enligt svensk lag, och om skilsmässan är erkänd enligt utländsk lag. Eftersom ni gifte er i Sverige, är det självklart att du kan ansöka om skilsmässa här i Sverige. Beträffande hur skilsmässan kan gå till är det reglerat i 5 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB). För makar som levt åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till skilsmässa utan föregående betänketid (5 kap. 4 § ÄktB). När dom på skilsmässan vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst (5 kap. 6 § ÄktB).

Angående om skilsmässan sedan är erkänt i England gäller detta: vanligtvis är ett utländskt äktenskap även erkänt i landet, om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks (med undantag för samkönade äktenskap). Detta innebär med andra ord att England erkänner äktenskap som ingåtts i Sverige, om äktenskapet är giltigt i Sverige. I ert fall kommer äktenskapet vara upplöst efter skilsmässan, och det finns därefter inget äktenskap förhållande som England kan erkänna som giltigt längre. Skilsmässan kommer med andra ord vara godkänt även enligt engelsk lag.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”