Är sambolagen tillämplig om ena sambon inte har svenskt personnummer?

FRÅGA
Jag har sambo med ett gemensamt barn. Vi flyttade in samtidigt i denna hyresrätt men bara jag står på kontraktet och jag har stått för hyran då han saknat inkomst större delen av tiden. Sambon saknar uppehållstillstånd, det är ett pågående ärende hos migrationsverket. Vårt förhållande är slut sedan ett drygt halvår och han har sedan dess bara bott varannan vecka med mig och sonen. Nu vill jag helst inte att han kommer tillbaka alls då vår relation är väldigt destruktiv. Sedan några månader har han samordningsnummer och arbetar lite grann. Gäller sambolag och besittningsrätt även om han inte har svenskt personnummer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagens tillämplighet regleras i 1 § sambolagen. Där definieras sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag. Det finns ingen begränsning i lagens tillämplighet som säger att man måste vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller inneha ett svenskt personnummer för att enligt lagen avses som sambo. Sambolagen gäller därför för er.

Vid upphörande av ett samboförhållande ska en bodelning ske om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom som förvärvats för gemensam användning, dvs. gemensam bostad och bohag (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § sambolagen). Det som alltså är viktigt är om avsikten när hyresrätten införskaffades var att ni skulle bo där tillsammans, vilket verkar vara fallet då ni flyttade in samtidigt i hyresrätten och bott där tillsammans (även om bara du står på kontraktet). Hyresrätten ska därför ingå i en ev. bodelning, där den som bäst behöver bostaden kommer att få den på sin lott (16 § 2 st sambolagen). Vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till vad som är skäligt och vem som har vårdnaden av gemensamma barn.

Sammanfattningsvis gäller alltså sambolagen även om din sambo inte har svenskt personnummer. Hyresrätten ses förmodligen som samboegendom, eftersom ni flyttat in samtidigt i hyresrätten och använt den som gemensam bostad, vilket talar för att avsikten var att det skulle vara er gemensamma bostad. Vid en eventuell bodelning (om någon av er begär det) kommer därför den av er som bäst behöver hyresrätten få den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3048)
2021-12-08 Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?

Alla besvarade frågor (97723)