Är odaterat testamente giltigt?

2016-06-05 i Testamente
FRÅGA
Är ett testamente giltigt om det saknar datum?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det uppfyller formkraven som föreskrivs i 10 kap. 1 § ärvdabalken (här). Av denna paragraf framgår att testamentet måste vara skriftligt, att testator (den som upprättat testamentet) ska underteckna testamentshandlingen i närvaro av två vittnen (alternativt vidkänna sin underskrift inför vittnena) och att vittnena ska bestyrka testamentshandlingen genom att underteckna den. Vittnena ska veta att handlingen är ett testamente, men de behöver inte nödvändigtvis känna till innehållet.

Några ytterligare formkrav finns inte för testamenten. I 10 kap. 2 § ärvdabalken (här) föreskrivs förvisso att vittnena bör intyga tiden för bevittnandet, men detta är inte ett formkrav och måste inte efterföljas för att handlingen ska vara giltig som testamente. Ett odaterat testamente kan således mycket väl vara giltigt. Om testatorn har upprättat flera testamenten, riskerar dock odaterade testamenten att vålla tvist eftersom det kan vara svårt att avgöra vilket testamente som upprättades sist. Därför är det alltid en god idé att anteckna datum för upprättandet på testamentshandlingar.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2640)
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85316)