Är min klocka giftorättsgods eller enskild egendom?

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en fråga om bodelning.Jag har varit gift under 6 år och vi haar precis bestämt oss för att separera jag äger en klocka som jag fick när jaag var 15 för 10 000 kr som jag använder varje dag räknas det som enskild egendom eller gifterättsgods?Men hur är det när man gör med andra vanliga saker somÄrvda AktierMin Begangnaade BilEn tavla jag fick för 300 000 kr i presentMin vigselring för 10 000 krPengar på bank kontotEn gammal sommarstuga som jag ärvdeDet vaar allt tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:

1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Klockan du fått när du var 15 år är giftorättsgods om det inte faller in under något av ovanstående punkter. Notera dock att även om klockan är giftorättsgods kan den undantas från bodelningen enligt 10 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom man i skälig omfattning får undanta föremål som används uteslutande till personligt bruk. Skälighetsbedömningen görs utifrån värdet på det som ska undantas och makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt.

Detsamma gäller alla andra egendomar också, om de inte faller in under ovanstående punkter anses de utgöra giftorättsgods. Om t.ex. den sommarstugan som du ärvde inte hade villkoret att det skulle vara din enskilda egendom eller att du och din make inte upprättade ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan är din enskilda egendom är sommarstugan giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2425)
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?

Alla besvarade frågor (77204)