Är man straffmyndig när man är 14 år?

2020-07-25 i Påföljder
FRÅGA
Min kompis stal från Åhléns med sin kompis som sen tidigare stulit från olika affärer. Min kompis har fyllt 15 medans hon andra är 14. Hon har aldrig gjort något liknande. Hon stal för runt 1000kr men hennes kompis stal för runt 4000kr. Men när polisen kom så behövde hon ta straffet för bådas stöld, nu behöver hon gå till domstol & betala böter på 7k. Vad kan hon göra eller säga för att straffet ska sänkas, hon har inga pengar. Och vad händer med hennes kompis, hon blev bara eskorterad ut från butiken. Jag har en kompis som oxå snodde saker från en butik men fick bara gå där ifrån och komma på möten hos sov varje vecka. Kan hon få något liknande? Vad kan jag göra? Jag försöker googla på lagar å straff men vet ju inte va som gäller riktigt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vi delar upp det mellan de två tjejerna.

15-åringen

Först och främst måste vi reda ut att det finns ingen som kan förmå din kompis att ta på sig brott hon inte begått. De brott som hon eventuellt döms för är de hon erkänt och/eller kommer att vara bevisade genom polisutredningen. Hon "behövde" alltså inte ta på sig något brott som hon inte gjort sig skyldig till.

I Sverige kan man göra sig skyldig till brott även när man är minderårig, i brottsbalken (BrB) 1 kap. 6 § står det däremot att om man är under 15 år så kan man inte dömas till en påföljd, det brukar kallas för straffmyndig. De påföljder som finns i Sverige är enligt BrB 1 kap. 3 § fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och särskild vård. Det är alltså det vi vanligtvis kallar för straff. Är man 15 år kan man alltså dömas till ett straff om man begått brott. Är man under 15 år kan man dömas för brottet men straffet är inte detsamma utan det kan komma att bli andra konsekvenser vilket vi återkommer till.

Det som kommer hända är att polisen kommer att inleda en så kallad förundersökning, då utreder polisen vad som hänt och vem som gjort vad. När förundersökningen är klar så sätter en åklagare sig in i ärendet och om det finns anledning så väcker hen åtal eller så läggs det ner och anmälan släpps och då händer inget mer. Om det leder till åtal så blir det en rättegång då alla parter får berätta sin historia och domstolen meddelar en dom.

Om det skulle vara så att din kompis blir dömd till böter eller skadestånd så kommer hon själv inte behöva betala detta eftersom att hon är minderårig, alltså under 18 år. Det blir istället föräldrarnas ansvar vilket står i skadeståndslagen 3 kap. 5 §. Vad för straff din kompis kan vänta sig i övrigt är svårt att säga men hon är ung och förhoppningsvis är det både första och sista gången hon gör sig skyldig till brott. Det som kan sägas är att hon får en så kallad prick i polisens belastningsregister, hur länge den pricken finns synlig beror på vilket straff hon får. Hon kan däremot inte göra något själv för att minska straffet, det agerandet letar man efter innan personen begår brott - att kanske umgås med andra människor, inte dra runt på stan och inte lägga så stor vikt vid att ha kläder och annat som kostar pengar man inte har och därför blir lockad att stjäla.

14-åringen

Som du säkert redan förstått så är inte din andra vän straffmyndig. Konsekvenserna blir då som sagt inte ett straff från domstolen även om ungdomen kan dömas för själva brottet och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga. Polisen utreder brott begångna av personer under 15 år om brottet är belagt med straff om minst ett år i fängelse enligt lagen om unga lagöverträdare 31 §. Polisen ska även på en gång underrätta föräldrar och socialtjänsten om en ungdom begått ett sådant brott. Polisen som tar upp ärendet är också skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap. 1 § för att socialtjänsten ska ha en chans att fånga upp ungdomen, ta reda på varför hen är ute och begår brott och hur det är ställt hemma. Det kan vara därför din andra vän gått på samtal hos socialtjänsten.

Det är positivt att socialtjänsten blir inkopplade, de har duktig personal som kan hjälpa till med många saker. Det är såklart inte bra för en ungdom att begå brott, inte för vuxna heller men är man ung har man bra möjligheter att få hjälp och stöd vilket socialtjänsten är specialiserade på.

Hoppas du fått svar på dina frågor och hoppas verkligen att du och dina kompisar håller sig ifrån att begå brott! Det är inte värt det i längden, jag lovar!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1447)
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet
2021-02-21 Fråga om den samlade brottslighetens straffvärde

Alla besvarade frågor (89537)