Är man skyldig att betala parkeringsböter som utfärdats en minuter innan avgiftsparkering övergår till gratisparkering?

2019-02-26 i Påföljder
FRÅGA
Fick parkeringsböter utfärdat kl 16.59 och det ätr gratis stå efter 17 . Jag ställde mig där några minuter i fem 16.55 är det ens lagligt?? Grisigt är det i varje fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är huruvida det enligt svensk lag är tillåtet att utge böter en minut innan tiden för parkering mot avgift övergår till gratisparkering. Av förklarliga skäl anger du inte vem det är som äger marken som du parkerat på i din fråga, för din information regleras dock avgiftsparkering i olika lagar beroende på om det är kommunen eller en enskild markägare som äger platsen där parkeringsavgiften utfärdas. Enligt min bedömning bör detta däremot inte påverka mitt svar i någon större utsträckning då svaret blir i stort sett detsamma oavsett vilket lagrum som tillämpas. Jag kommer i mitt svar att utgå från att du parkerat på allmän plats där kommunen ansvarar för parkering.

Regler om parkeringsförbud återfinns i lag om felparkeringsavgift, de konkreta förbuden framgår däremot i trafikförordningen.

I trafikförordningen anges att om det finns särskilda villkor för parkering på allmänplats inom tättbebyggt område där kommunen är ansvarig ska avgift betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa, 3 kap. 49 a § trafikförordningen. Jag har letat och försökt hitta rättsfall på liknande situationer och om det finns möjlighet att jämka böter då de utfärdats så tätt inpå utgången av avgiftsparkering, utan framgång.

Det kan även i mitt tycke anses hårt att bli bötfälld för så kort tid men någonstans måste gränsen sättas, då du inte följt de föreskrifter som funnits på platsen kommer du tyvärr att bli betalningsskyldig för de parkeringsböter du fått.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69294)