Är man skyldig att ange sin facktillhörighet till sin arbetsgivare?

Hej, Om arbetsgivaren frågar om min facktillhörighet i samband med en ”omorganisation’, är jagskyldig att uppge det och inom vilken tid? Vad händer om jag inte gör det? Arbetsgivaren ovan är skyldig att förhandla med berörda fackförbund men det är ändå arbetsgivaren som i slutändan bestämmer. Varför ska dom ens bry sig om fackets åsikt? Vad kostar det att anlita lawline för en förhandling med arbetsgivaren?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så arbetar du på en arbetsplats var det ska ske en omorganisation som kommer att beröra dig. Din arbetsgivare har med hänvisning till omorganisation frågat dig om din facktillhörighet för att denne ska veta vilket fackförbund den ska förhandla med. Du undrar även vilken betydelse en förhandling mellan din arbetsgivare och ditt fackförbund kan ha. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

Arbetsgivaren har rätt att fråga dig om din facktillhörighet för att uppfylla sin förhandlingsskyldighet

I lagen om medbestämmande i arbetslivet finns regler som anger din föreningsrätt (7 § MBL) Föreningsrätten innebär att du bland annat har rätt att tillhöra ett fackförbund och utnyttja medlemskapet. Din föreningsrätt ska lämnas okränkt (8 § MBL). Det innebär att din arbetsgivare i huvudregel inte har rätt att fråga dig om vilket fackförbund du tillhör. I vissa fall, bland annat vid omorganisationer, så har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med ditt fackförbund (11 § MBL). Trots den ovannämnda huvudregeln så har arbetsgivaren i dessa fall rätt att fråga dig om din facktillhörighet om denne gör det med syfte för att uppfylla sin förhandlingsskyldighet (AD 2009 nr 3). 

Du har förmodligen ingen skyldighet att svara på din arbetsgivares fråga om din facktillhörighet

Vad som gäller för dig angående att svara på din arbetsgivares fråga om facktillhörighet är desto mera oklart. Det finns inte några bestämmelser angående om du har en skyldighet att svara eller inte. Eftersom det saknas bestämmelser så talar det för att du inte har en skyldighet att svara och ange din facktillhörighet till din arbetsgivare. Det kan ändå bli problematiskt och kanske även till din nackdel om din arbetsgivare helt enkelt inte kan förhandla med ditt fackförbund eftersom denne inte får reda på vem ditt fackförbund är. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund och fråga dem hur de ställer sig till frågan. 

Förhandlingsskyldigheten fördröjer beslutet och ger fackförbundet möjlighet att påverka beslutet

Som du är inne på i din fråga så är det trots arbetsgivarens skyldighet att förhandla ändå arbetsgivaren som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om omorganisationen. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att nå en kompromiss. Arbetsgivaren är ändå skyldig att under förhandlingen presentera för fackförbundet vad denne har planerat att fatta för beslut. Arbetsgivaren har inte rätt att fatta ett beslut som inte har presenterats under förhandlingarna. I sådana fall bryter arbetsgivaren mot förhandlingsskyldigheten, med undantag för om det föreligger synnerliga skäl som motiverar att beslutet fattas före förhandlingen genomförts (11 § 2 st MBL). Därför innebär förhandlingsskyldigheten i de flesta fall att beslutet som ska fattas fördröjs och först får fattas efter förhandlingarna. Förhandlingarna innebär även att ditt fackförbund får en åtminstone hypotetisk möjlighet att påverka beslutet om omorganisationen och förhandlingarna kan även ha betydelse för framtida förhandlingar om nya kollektivavtal. 

Anlita Lawline jurister genom att fylla i bokningsformuläret

Gällande att anlita Lawline för att förhandla med din arbetsgivare så rekommenderar jag dig att fylla i ett bokningsformulär så att Lawlines jurister kan återkomma till dig med ett förslag för hur de kan hjälpa dig (länk till bokningsformuläret). Juristernas ordinarie arvode vid löpande debitering är 1995 kr per timme. 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”