Är man skild trots att bodelning ej gjorts alternativt ej är klar?

2017-11-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Mina fråga lyder , är man skild trots att bodelningen inte är klar?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

I 5 kap. 1 § ÄktB står det att om makarna är ense om att skiljas så har de rätt till äktenskapsskillnad. Ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten i den ort där en av makarna har sin hemvist enligt 14 kap. 3 § ÄktB. När ansökan inkommit till tingsrätten ska rätten ta ställning till ansökan om skilsmässa. Om betänketid krävs enligt lag så kan inte tingsrätten ta ställning till skilsmässan förrän 6 månader senare, när betänketiden är över. I annat fall så ska tingsrätten ta ställning. När tingsrätten gjort det är äktenskapet upplöst, med andra ord är man skild.

Enligt 9 kap. 1 § ÄktB så ska en bodelning göras när äktenskapet upplöses, men behövs inte om makarna endast har enskild egendom.

Vad man kan utläsa av paragraferna så ska en bodelning som huvudregel ske efter skilsmässan. Men skilsmässan är inte beroende av att en bodelning sker. Så som svar på din fråga: Ja, man är skild även om en bodelning inte skett alternativt som i ditt fall att bodelningen inte är klar, ifall tingsrätten tagit ställning till ansökan och bestämt att upplösa äktenskapet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?