FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/12/2023

Är man enligt lag skyldig att svara på meddelanden från andra vårdnadshavaren vid gemensam vårdnad av barn?

Vilken kontakt måste jag ha med exet vid gemensam vårdnad? Vi har gemensam vårdnad av två barn i tonåren. Barnen bor hos mig på heltid och vill inte bo hos sin pappa (han är aktiv alkoholist). De vill heller inte umgås med honom under andra former så länge han inte är nykter. Då hans alkoholproblem och allmänna psykiska ohälsa resulterar i otrevliga, hotfulla sms och Mail till mig undviker jag kontakt med honom. Jag kommunicerar via Mail på en bestämd dag i veckan då jag bemöter frågor från honom som praktiskt rör barnen. Däremot får jag i princip dagligen osammanhängande, otrevliga sms från honom. Min fråga är: måste jag ha kontakt med honom? Eftersom barnen är hos mig jämt, med minimalt umgänge med honom (barnens önskan) känner jag att jag inte mäktar med att ta all skit han kastar på mig i sms och mail. Vi separerade för två år sedan och sedan dess har jag fått ta hand om barnen själv. Jag vill ha lugn och ro för barnen och för mig. Jag vill veta om jag enligt lag är skyldig att upprätta en kontakt? Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det så får du dagligen meddelanden (SMS eller mejl) från pappan till dina barn (gemensam vårdnad), och du undrar om det finns en lagstadgad skyldighet att besvara hans meddelanden. 


Vad som står i lagen

Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att ett gemensamt rättsligt föräldraansvar är bra ur barnets synvinkel. Detta förutsätter dock att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. I fallet NJA 2007 s. 382 angav Högsta domstolen att föräldrarnas samarbetsproblem var av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte var för barnets bästa. Vidare anfördes att gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera delade meningar som kan finnas, utan att man regelmässigt behöver hjälp utifrån och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Ett uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern är tecken som tyder på att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa, fortsätter Högsta domstolen. En konflikt mellan föräldrarna borde dock inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna är av övergående natur och inte hindrar ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet. 


Det finns alltså ingen i lagen angiven skyldighet för dig att svara på alla meddelanden från barnens pappa. Däremot förutsätts god kommunikation föräldrarna sinsemellan för att gemensam vårdnad ska fungera och för att barnets bästa ska upprätthållas. Att du en dag i veckan svarar på de frågor som barnens far framfört i sina meddelanden tyder på att ni på något plan kan kommunicera i frågor rörande barnen. Däremot ligger det inte inom ramen barnets bästa om du och pappan avbryter kommunikationen fullständigt. Detta kan även beaktas vid en framtida tvist rörande barnen och vårdnad. 


Hoppas detta gav svar på din fråga. Tvivla inte att höra av dig igen om du har någon ytterligare fråga eller fundering! 


Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000