Är makar gemensamt ansvariga för skulder och kostnader som uppkommer för en fastighet en av dem äger?

2018-01-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejFörutsättning: Bara en av parterna i ett äktenskap köper en fastighet.I mitt fall en lägenhet i SpanienFrågor: Är båda eller bara ägaren betalningsskyldig om det uppstår kostnader eller skulder i fastigheten?Är båda eller bara ägaren vid skilsmässa betalningsskyldig om det finns skulder i fastigheten. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att äktenskapet ingåtts i Sverige och att det bara är den köpta fastigheten som har anknytning till Spanien. Med andra ord utgår jag från att svenska regler om makars ekonomiska förhållanden gäller enligt äktenskapsbalken (ÄktB).

Makar har eget ansvar för sina tillgångar och utgifter

Makar har eget ansvar för sina tillgångar, utgifter och skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). En make har alltså aldrig ansvar för den andra makens skulder eller utgifter. Delat ekonomiskt ansvar kan istället uppstå genom att man samäger egendom eller tar ett gemensamt lån, vilket är vanligt mellan makar. I ditt fall är det bara ägaren av fastigheten som är ansvarig för utgifter hänförliga till den. Vem som är ansvarig för skulder beror på vem som drar på sig skulden. Skulle maken som inte äger fastigheten dra på sig en skuld som är kopplad till fastigheten är det ändå den skuldsatta maken som är ansvarig för skulden.

Skulder kan spela roll i en bodelning

Vid en skilsmässa förändras inte en makes ansvar för sina skulder och utgifter hänförbara till den egendom som maken själv äger. En skuld kan däremot påverka en bodelning mellan makar.

Enkelt uttryckt ska man vid en bodelning värdera varje makes giftorättsgods (all egendom utom den som gjorts till enskild egendom i äktenskapsförord), lägga samman summan och sedan dela den lika mellan makarna. Har man en skuld när man skiljer sig tas den med i beräkningen vid bodelningen. Innan man lägger ihop summan av makarnas giftorättsgods får makarna tillgodoräkna sig en del av sitt giftorättsgods som motsvarar makens skulder. Resultatet är att de får var sin lika stor andel av giftorättsgods som faktiskt delas, men båda makar får också tillräckligt mycket för att betala sina skulder. Om en skuld är hänförbar till enskild egendom ska den inte täckas i en bodelning på det här sättet, så länge maken med skulden har enskild egendom till ett värde som täcker skulden (ÄktB 11 kap. 2-3 §§).

I situationen du beskriver beror det alltså på om fastigheten har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord eller inte. Är fastigheten giftorättsgods ska skulder som är hänförbara till den täckas i bodelningen. Är den enskild egendom ska skulder inte täckas i en bodelning, så länge skulderna inte är större än värdet av den enskilda egendomen. Oavsett skuldtäckningens roll i bodelningen är det den skuldsatta maken som är ansvarig för skulden och det är den skuldsatta maken som får göra en skuldtäckning.

Sammanfattning

Makar har alltid eget ansvar för sina tillgångar och skulder. Det betyder att en make som själv äger en fastighet är ansvarig för relaterade utgifter. Tar en make ett banklån eller drar på sig en skuld på annat sätt är det bara den skuldsatta maken som är ansvarig för skulden. Det ändras inte vid en skilsmässa. Däremot kan det vara bra att tänka på att skulder påverkar resultatet i en bodelning.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Om det dyker upp någon mer fråga är du välkommen att ställa den här.

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98614)