Är körkortsåterkallelse dubbelbestraffning?

2019-11-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Dömdes 2018 för grov kvinnofridskränkning och fick i samma veva körkortet återkallat. Jag var idag i kontakt med transportstyrelsen och undrade vad grunden var (jag uppgav under rättegången att jag i perioder har problem med alkoholen) och fick som svar att det är för att jag gjort mig skyldig till ett brott.Då brottet inte är trafikrelaterat, och det indragna körkortet går tvärt emot kriminalvårdens arbete om att återanpassa klienter samt det faktum att jag avtjänat mitt straff, får mig att känna att det är dubbel bestraffning och att min handläggare på egen hand lekt jury. Är det här rimligt? Hur går jag vidare i ärendet om dom behandlat mig felaktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda körkortslagen, regeringsformen(RF), brottsbalken(BrB), Europakonvention(EKMR) samt information från Transportstyrelsen.

Körkortsåterkallelse på grund av alkoholproblem

Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort om de anser att en person bedöms vara opålitlig i nykterhetshänseende(Körkortslagen 5:3). De kan i sina utredningar få denna information på många olika sätt, t.ex från domar(Transportstyrelsens hemsida). Eftersom du skriver att du uppgivit i domen att du haft periodvisa problem med alkohol kan det möjligen vara en anledning till återkallelse.

Körkortsåterkallelse på grund av brott

Du skriver dock att de säger att de återkallat körkortet på grund av brott. Det är möjligt att återkalla ett körkort även på grund av brott som inte är direkt trafik- eller alkoholrelaterat. Det är därför troligast att de återkallat ditt körkort på grund av att du dömts för brottet grov kvinnofridskränkning.

Körkortsåterkallelse räknas juridiskt inte som ett straff

Du har rätt i att dubbelbestraffning är förbjudet. Denna princip finns i art 4.1 i EKMR 7 tilläggsprotokollet. Sverige är bundet av EKMR(RF 2:19). Enligt BrB 1:3 är ett brott straff eller böter, det är alltså inte självklart att körkortsåterkallelse ska betraktas som dubbelbestraffning. I praxis har man hittills inte ansett att körkortsåterkallelse är att betrakta som ett ytterligare straff, eller att det skulle vara en ny prövning av samma brott. Min bedömning är därför att du inte skulle nå framgång på denna grund.

Hur du överklagar

Tyvärr så är min slutsats utifrån de omständigheter jag känner till att du inte kommer få framgång med din överklagan. Om du själv ändå vill överklaga så gör du det till förvaltningsrätten (körkortslagen 8:1). Där kan du lägga fram dina synpunkter om att det är viktigt för dig att ha ett körkort för t.ex. jobb så att du kan återanpassas till samhället. Det är möjligt att få en varning istället för körkortsåterkallelse.

Vill du inte överklaga på egen hand utan ha hjälp av en erfaren jurist kan du boka tid med Lawlines jurister här.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll