Är kopior av testamente giltigt?

2021-12-08 i Testamente
FRÅGA
Hej. Är en kopia av ett testamente giltigt, som i övrigt är OK? Om jag klandrar ett sådant testamente, vad händer?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Krav för giltigt testamente

Inledningsvis finns det vissa krav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska ha upprättats skriftligen framför två vittnen som samtidigt är närvarande (10 kap. 1 § ärvdabalken). När det kommer till kopior av testamenten så kan dessa vara giltiga även om huvudregeln är att det ska vara originalhandling. För att kopian ska vara giltig krävs det att originalhandlingen uppfyller kraven för giltigt testamente. Ytterligare en förutsättning för att den ska vara giltigt är att det saknas skäl att anta att kopian skiljer sig från originalhandlingen.

Möjlighet att klandra ett testamente

Det är möjligt att klandra kopian av testamentet. Som arvinge kan man klandra genom ogiltighetstalan. Denna ska väckas inom sex månader från det att man som arvinge blivit delgiven testamentet (14 kap. 5 § ärvdabalken). Man kan välja att klandra hela eller delar av testamentet. Testamentet kan då i delarna man valt att klandra bli ogiltigt. Skulle man klandra hela testamentet kommer arvet att fördelas utifrån lag istället.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är något fortfarande otydligt eller om du har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?