Är kontanta medel egendom?

Möjlighet att skydda arvet från utmätning i utsökn.balken.

I 5 kap. 5 § utsökn.balken står det att EGENDOM , som finns upptaget i testamente , ej får

överlåtas eller bli föremål för utmätning.

Fråga: Om arvet i testamentet enbart består av kontanta medel - är det att jämställa med egendom?

alltså får ej bli föremål för utmätning?

Tacksam för förslag på formulering i testamentet av ovanst.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kontanta medel

All egendom som inte är fast egendom är lös egendom (motsatsvis 1 kap. 1 § jordabalken). Kontanta medel är således lös egendom och är alltså sådan egendom som kan upptagas i ett testamente med överlåtelseförbud som kan förhindra att egendomen utmäts.


Formulering

Då formuleringen är mycket viktig för att ett överlåtelseförbud ska vara giltigt gentemot en utmätning rekommenderar jag att du kontaktar vår juristbyrå för tidsbokning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning