FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut11/11/2018

Är kommunen eller jag ansvarig för servitutet?

Hej!

Kommunen har en gammal vattenledning upprättad med servitut, under min tomt. Problemet är att det är en blindledning på runt 10 meter, efter min egen anslutning - anvisad som anslutningspunkt av kommunen - är påkopplad.

Och nu innebär ju blindledningar en hälsofara, det kan uppstå diverse spännande saker i stillastående vatten som därmed kan hamna i mina vattenkranar.

Jag har därför bett kommunen plugga sin blindledning. Deras svar är att de inte längre har nytta av ledningen utan anser det hela vara mitt problem. Men jag har ju inte anlagt ledningen, jag har inte heller åstadkommit situationen med en hälsofarlig blindledning.

Jag vill ju att kommunen tar ansvar för att plugga sin ledning (vi har nästan 10 Bars vattentryck, jag vill inte ta över ansvaret för en pluggning som står emot detta, i huset har vi tryckreducerare för att inte tvättmaskinen ska skjuta ledningar...)

Så, frågan är, kan kommunen kliva ur ett servitut och låta de problem som finns med de installationer man gjort grundat på servitutet (redan nu, inte i framtiden) bli mitt problem? Känns ju som att avtala om att disponera någons bil och när man krockat den lämnar man tillbaka den och säger att man inte längre behöver den...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhåll av servitutet

Vilket ansvar den tjänande (du) respektive härskande (kommunen) fastighetens ägare har för underhåll av servitutsområdet beror på huruvida det är fråga om avtalsservitut eller officialservitut. Det framgår inte av din fråga huruvida det är ett avtalsservitut eller ett officialservitut, varför jag i det följande redogör för båda fallen.

Initialt ska dock anföras, att det främst är vad som står i inskrivningen av servitutet, eller av avtalet, som gäller avseende skötseln. Regleras inte skötseln i inskrivningen, gäller följande.

Officialservitut

Huvudregeln för officialservitut är att servitutet inte medför några skyldigheter för tjänande fastighet. 7 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla anläggningen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Finns inte en sådan överenskommelse, är det alltså den härskande fastigheten (kommunen) som ska stå för underhållet. Lantmäterimyndigheten får heller inte förordna om sådan underhållsskyldighet annat än om ägarna av de berörda fastigheterna har träffat överenskommelse om detta.

Avtalsservitut

Vid avtalsservitut är utgångspunkten att ägaren till den tjänande fastigheten inte får åläggas andra positiva skyldigheter än själva servitutet. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla anläggningen måste detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Om så inte är fallet ålägger lagen ägaren till den härskande fastigheten, det vill säga kommunen, att hålla anläggningen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis. Detta får sägas följa av 14 kap. 6 § st. 2 jordabalken.

Detta gäller även enligt Lantmäteriets generella rekommendationer.

Slutsats

Av reglerna för servitut följer sålunda, att har det intagits bestämmelse vid servitutets upprättande om att du eller kommunen ska underhålla anläggningen gäller det. I annat fall ska kommunen underhålla anläggningen.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”